Komisija odobrila državnu potporu u iznosu od 25 milijuna eura za proširenje terminala za ukapljeni prirodni plin na Krku

Europska komisija odobrila je, u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, hrvatsku mjeru u iznosu od 25 milijuna eura za potporu proširenju terminala za ukapljeni prirodni plin (UPP) na otoku Krku. Mjera će se djelomično financirati iz Mehanizma za oporavak i otpornost, u skladu s Komisijom pozitivnom ocjenom izmijenjenog hrvatskog plana za oporavak i otpornost.

Mjerom će se poduprijeti postavljanje dodatnog modula za uplinjavanje kapaciteta 250 000 m³/h na postojećem terminalu za UPP na Krku. Time će se ostvariti novi maksimalni kapacitet uplinjavanja od 700 000 kubičnih metara na sat, što odgovara 6,1 milijardi kubičnih metara godišnje. Potpora će biti u obliku izravnih bespovratnih sredstava, koja pokrivaju dio troškova ulaganja, društvu LNG Hrvatska, nositelju i operatoru terminala.

Komisija je ocijenila mjeru u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama, posebno člankom 107. stavkom 3. točkom (c) UFEU-a, kojim se državama članicama omogućuje da pod određenim uvjetima podupiru razvoj određenih gospodarskih djelatnosti u skladu sa Smjernicama o državnim potporama za klimu, zaštitu okoliša i energiju iz 2022. Komisija je utvrdila da je mjera nužna i primjerena kako bi se korisniku omogućilo provođenje projekta. Komisija je smatrala i da je projekt potreban kako bi se osigurala opskrba plinom za Hrvatsku i regiju jugoistočne Europe te istodobno pridonijelo diversifikaciji opskrbe energijom i okončanju ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima u skladu s planom REPowerEU. Naposljetku, Komisija je zaključila da je mjera proporcionalna jer je ograničena na nužni minimum i da njezini pozitivni učinci nadmašuju sve moguće negativne učinke na tržišno natjecanje i trgovinu u EU-u. Na temelju toga Komisija je odobrila hrvatsku mjeru u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama.

Verzija odluke koja nije povjerljiva bit će dostupna pod brojem SA.106299 u registru državnih potpora na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju nakon što se riješe sva pitanja povjerljivosti.