Posts TaggedČlanice EU

Tijekom ovog tjedna su se u Bruxellesu održale prve međuvladine konferencije na kojima su otvoreni pregovori o pristupanju sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Te međuvladine konferencije označavaju početak nove, odlučne faze u procesu pristupanja Albanije i Sjeverne Makedonije Europskoj uniji. U ime EU-a tijekom češkog predsjedanja sastancima predsjeda češki ministar…