Posts TaggedZdravstvena skrb

Komisija je danas donijela Komunikaciju o europskoj zdravstvenoj uniji pod sloganom “Djelujemo zajedno za ljudsko zdravlje”, u kojoj se naglašava napredak zdravstvene politike EU-a u posljednje četiri godine u korist građana EU-a i svijeta. Početak mandata ove Komisije obilježila je najveća pandemija u stoljeću, koja je prouzročila ljudsku patnju na…