Nova Uredba za sprječavanje neodrživog izvoza otpada iz EU-a

U ponedjeljak će na snagu stupiti nova Uredba o pošiljkama otpada kojom se utvrđuju stroža pravila o izvozu otpada u zemlje koje nisu članice EU-a. Novom uredbom poduprijet će se kružno gospodarstvo i osigurati da se otpad koji se izvozi iz Europske unije obrađuje na ekološki održiv način. Time će se povećati sljedivost i olakšati slanje otpada za recikliranje u EU-u i izvan njega.

U skladu s novom uredbom, od svibnja 2027. izvoz otpada iz EU-a u zemlje koje nisu članice OECD-a bit će dopušten samo ako te zemlje obavijeste Europsku komisiju da su voljne uvoziti otpad i dokažu da su sposobne njime upravljati na održiv način. Komisija će pratiti i izvoz otpada u zemlje OECD-a i poduzeti mjere ako takav izvoz uzrokuje ekološke probleme u zemlji odredišta.

Novom uredbom predviđa se i snažnija provedba i suradnja u borbi protiv trgovine otpadom, jedne od najtežih vrsta kaznenih djela protiv okoliša. Uredbom će se i dopuniti nova Direktiva o kaznenim djelima protiv okoliša, koja će također stupiti na snagu u ponedjeljak.

Novom uredbom o pošiljkama otpada osigurat će se da pri izvozu otpada iz EU-a taj otpad stigne na odredišta na kojima se njime može održivo gospodariti te poduprijeti čisto i kružno gospodarstvo. Nova uredba važan je dio zelene tranzicije kojom će se otpad sve više pretvarati u vrijedne resurse. Pošiljke će postati neometane, jednostavnije i digitalne, čime će se olakšati rast industrije recikliranja i smanjiti onečišćenje uzrokovano lošim gospodarenjem otpadom i nezakonitom trgovinom otpadom.

Povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo Virginijus Sinkevičius