Posts Tagged30 godina

Ove godine EU slavi 30. obljetnicu svojeg jedinstvenog tržišta, jednog od najvećih postignuća europske integracije i jednog od njegovih ključnih pokretača. Europsko jedinstveno tržište, proglašeno 1. siječnja 1993. potpisivanjem Ugovora iz Maastrichta 7. veljače 1992. U početku je jedinstveno tržište činilo 12 država članica EU-a: Belgija, Danska, Njemačka, Irska, Grčka, Španjolska, Francuska,…