POZIV na događanje- Programi Unije: CERV & Kreativna Europa u Malom Lošinju

Ured za udruge Vlade Republike kao Nacionalna kontakt točka programa Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti i Desk Kreativne Europe – Kultura pri Ministarstvu kulture i medija i Hrvatske u suradnji s Gradom Mali Lošinj organiziraju dvodnevno događanje predstavljanja programa Unije 11. i 12. travnja 2024. godine.

Predstavljanje će se prvi dan (u četvrtak 11. travnja) održati u Palači Fritzi na adresi Vladimira Gortana 35, Mali Lošinj, a drugog dana (u petak, 12. travnja) na dvije lokacije: u Palači Fritzi, te u prizemlju Gradske knjižnice i čitaonice Grada Malog Lošinja na adresi Zagrebačka ulica 2, Mali Lošinj.

Prvog dana održavanja događanja pod nazivom Programi Unije: CERV & Kreativna Europa u Malom Lošinju zajednički će sepredstavit programi Kreativna Europa – potprogram Kultura, jedini mehanizam Unije za podršku kulturnim i kreativnim sektorima i program CERV – Građani, jednakost, prava i vrijednosti, najveći program do sada namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, ravnopravnosti, jednakosti, transparentnosti, dobrog upravljanja, ordživog razvoja i promicanje zaštite klime i okoliša, građanske participacije i uključivanje građana u donošenje odluka na svim razinama upravljanja i sudjelovanje u kreiranju javnih politika, zatim razmjene znanja i dobrih praksi između građana i jedinica lokalne samouprave, promicanje zajedničke europske povijesti i sjećanja i borbe protiv svih oblika nasilja i diskriminacije.

Predstavljanje će obuhvatiti upoznavanje s mogućnostima koje programi nude kao i aktualne informacije o trenutno otvorenim i nadolazećim pozivima i inicijativama u okviru samih programa. Idućeg dana održat će se cjelodnevna interaktivna radionica za razradu projektnih ideja u okviru oba programa, a koja se sastoji od upoznavanja s projektnim ciklusom; upoznavanja s projektnom dokumentacijom za svaki program, te predstavljanja Funding and tender opportunities portala (FTOP), centralnog portala Unije za prijavu projekata na programe Unije. U tu svrhu, drugoga dana sudionici će se, ovisno o interesu, dijeliti u dvije skupine koje će paralelno obrađivati razradu projektnih ideja i odgovarajuću projektnu dokumentaciju.

Građani, jednakost, prava i vrijednosti

U programskom razdoblju 2021-2027. uspostavljen je novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV). CERV Program je najveći program u povijesti Europske unije namijenjen promicanju i zaštiti vrijednosti Unije: demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti, jednakosti, borbe protiv svih oblika nasilja, zajedničke europske povijesti i dobrog upravljanja. Njegov opći cilj je zaštita i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, kroz pružanje financijske podrške podršku OCD-ima i drugim dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti kroz poticanje građanskog i demokratskog sudjelovanja radi očuvanja i daljnjeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE.

Kreativna Europa – Kultura

Program je započeo 2014. godine kada su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojili u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa. U programskom razdoblju 2021. – 2027. program Kreativna Europa dijeli se na tri potprograma: MEDIA, Kultura i međusektorski, a nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja te nastavlja poticati kulturne organizacije i institucije da steknu i razviju širu publiku, da se bave trenutnim društvenim pitanjima i podržavaju mlade umjetnike u nastajanju. Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima u Europi, osim audiovizualnog (MEDIA potprogram) čiji je glavi cilj unaprijediti umjetničku i kulturnu suradnju na europskoj razini; poduprijeti stvaranje europskih djela; ojačati gospodarsku, socijalnu i vanjsku dimenziju europskih kulturnih i kreativnih sektora; pospješiti inovacije i mobilnost.

PRIJAVNICA- https://docs.google.com/forms/d/1d5roaz4qg3JQC-kP0opJl29edBCNonkv0urC6Ybvu4w/edit

PROGRAM

1. dan – Predstavljanje programa Unije: CERV & Kreativna Europa – Kultura – idejni i projektni ciklus

 • 09:45 – 10:00    Registracija
 • 10:00 – 10:05    Pozdravna riječ – Ana Kučić, gradonačelnica Grada Malog Lošinja
 • 10:05 – 10:50    Pregled važnih informacija o CERV-u, Željka Markulin
 • 10:50 – 11:40    Pregled važnih informacija o programu KE, Anera Stopfer
 • 11:40 – 12:00    Pauza/kava
 • 12:00 – 12:45    Od ideje do cilja: Osnove projektnog ciklusa (Project Cycle Management), Željka Markulin
 • 12:45 – 13:30    Prijava projekta – Funding and Tender opportunities portal (FTOP), Anera Stopfer
 • 13:30 – 14:00    Primjeri prakse – predstavljanje
 • 14:00 – 14:30    Umrežavanje

2. dan – Predstavljanje programa Unije: CERV & Kreativna Europa – Kultura – razvoj projektne ideje

ǀ Podjela sudionika prema prijavi na radionicu vezano za CERV/Kreativnu Europu ǀ

 • 10:00 – 10:30    Ključni pojmovi programa
 • 10:30 – 11:00    Primjeri prakse – vježba
 • 11:00 – 12:00    Razrada projektnih ideja– I. dio
 • 12:00 – 12:15    Pauza/kava
 • 12:15 – 13:30    Razrada projektnih ideja i projektna dokumentacija  – II. dio
 • 13:30- 13:45     Pitanja i odgovori
 • 13:45 – 14:30    Umrežavanje
 • 14:30 -16:00     individualne konzultacije

Troškove eventualnog putovanja snosi sudionik, dok će organizatori osigurati materijale i osvježenje.

U slučaju dodatnih pitanja, slobodno se obratite na cerv@udruge.vlada.hr