Posts TaggedEU care strategy

Europska komisija predstavila je europsku strategiju za skrb kojom svima u Europskoj uniji nastoji omogućiti pristup kvalitetnoj i pristupačnoj skrbi, kao i poboljšati položaj primatelja i pružatelja formalne i neformalne skrbi. Strategiju prate i dvije preporuke za države članice o reviziji ciljeva iz Barcelone o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te o pristupu cjenovno…