Komisija predstavila europsku strategiju za skrb, za pružatelje i primatelje skrbi

Europska komisija predstavila je europsku strategiju za skrb kojom svima u Europskoj uniji nastoji omogućiti pristup kvalitetnoj i pristupačnoj skrbi, kao i poboljšati položaj primatelja i pružatelja formalne i neformalne skrbi. Strategiju prate i dvije preporuke za države članice o reviziji ciljeva iz Barcelone o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te o pristupu cjenovno pristupačnoj i visokokvalitetnoj dugotrajnoj skrbi.        

U središtu strategije je pitanje kvalitetne i pristupačne skrbi s boljim uvjetima rada i ravnotežom između poslovnog i privatnog života za pružatelje skrbi; prijedlog državama članicama o reviziji ciljeva o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju iz 2002. radi povećanja sudjelovanja žena na tržištu rada (tzv. ciljevi iz Barcelone); te prijedlog izrade nacionalnih akcijskih planova za dostupniju, pristupačniju i kvalitetniju skrb.

Zbog demografskih promjena Europljani žive sve dulje, no pritom raste i potražnja za kvalitetnom i pristupačnom dugotrajnom skrbi. S druge strane, roditelji koji žele sudjelovati na tržištu rada moraju svojoj djeci osigurati odgovarajuću skrb kako bi razvila kognitivne, jezične i fizičke vještine i kompetencije. Djelatnici u području skrbi ključni su za naše društvo, no njihov rad još uvijek nije dovoljno cijenjen. U europskoj strategiji za skrb koju danas predstavljamo dajemo smjernice za djelotvorno i učinkovito rješavanje tih problema. Krajnje je vrijeme da se pobrinemo za skrb.„

Dubravka Šuica, potpredsjednica za demokraciju i demografiju

U središtu europske strategije za skrb su ljudi. EU prepoznaje vrijednost rada u području skrbi i on mora biti nagrađen boljim uvjetima rada i boljim plaćama. Ljudima kojima je potrebna dugotrajna skrb mora se zajamčiti dostojanstven život i pristup kvalitetnoj i priuštivoj skrbi. Nadam se da će zahvaljujući ovoj strategiji i formalni i neformalni oblici skrbi dobiti poštovanje i ulaganja koja zaslužuju.“

Nicolas Schmit, povjerenik Europske komisije za zapošljavanje i socijalna prava

Ulaganjem u skrb ulažemo u rodnu ravnopravnost i socijalnu pravednost. Cilj je naše inicijative osigurati da svi pružatelji skrbi, a posebno žene, imaju stvaran izbor pri kombiniranju privatnog i poslovnog života. Pristupačna i kvalitetna skrb osigurava da primatelji skrbi, uključujući djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom u potpunosti uživaju svoja prava. Ulaganjem u skrb osigurava se jednakost izbora, dostojanstvo i samoodređenje.“

Helena Dalli, povjerenica za ravnopravnost

Sljedeći koraci

Države članice raspravit će o Komisijinim prijedlozima preporuka kako bi ih moglo donijeti Vijeće. U skladu s prijedlozima Komisije, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju o mjerama za provedbu preporuka godinu dana nakon donošenja. Komisija će u roku od pet godina objaviti detaljno izvješće s pregledom trenutačnog stanja provedbe svake pojedine preporuke. Komisija će isto tako nastaviti pratiti razvoj politika tijekom europskog semestra i podupirati reforme i ulaganja s pomoću dostupnih financijskih sredstava EU-a.

Više info

Video isječci s današnje konferencije za medije potpredsjednice Šuice, povjerenika Schmita i povjerenice Dalli

Pitanja i odgovori o europskoj strategiji za skrb

Informativni članak o europskoj strategiji za skrb za pružatelje i primatelje skrbi

Komunikacija o europskoj strategiji za skrb

Prijedlog preporuke Vijeća o reviziji ciljeva iz Barcelone o ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Prijedlog preporuke Vijeća o pristupu cjenovno pristupačnoj i visokokvalitetnoj dugotrajnoj skrbi

Izvješće o dugotrajnoj skrbi iz 2021.