Posts Taggedobzor 2020

Obzor 2020., program EU-a za istraživanje i inovacije od 2014. do 2020. s proračunom od gotovo 80 milijardi EUR, uvelike je pridonio izgradnji društva i gospodarstva EU-a ukorijenjenih na znanju i inovacijama, a Europljani su imali koristi daleko od onoga što bi se moglo postići na nacionalnoj ili regionalnoj razini.…