Posts TaggedPraćenje šuma

Komisija je danas pokrenula internetsko javno savjetovanje o predstojećem zakonodavnom prijedlogu novog okvira EU-a za praćenje šuma i strateške planove. Cilj ovog novog prijedloga predviđenog strategijom EU-a za šume do 2030 jest razviti okvir za promatranje šuma na razini EU-a radi otvorenog pristupa detaljnim, točnim, redovitim i pravodobnim informacijama o…