Posts Taggedproširenje EU

Komisija je donijela Komunikaciju o reformama i preispitivanjima politika prije proširenja. Ovim se dokumentom doprinosi raspravi o unutarnjim reformama koje će EU morati provesti kako bi se pripremio za proširenu Uniju – o politikama, proračunu i upravljanju – uz istodobnu zaštitu naših temeljnih vrijednosti. Ovime se postavljaju temelji za preispitivanja…