Komisija priprema reforme i preispitivanja politika prije proširenja

Komisija je donijela Komunikaciju o reformama i preispitivanjima politika prije proširenja.

Ovim se dokumentom doprinosi raspravi o unutarnjim reformama koje će EU morati provesti kako bi se pripremio za proširenu Uniju – o politikama, proračunu i upravljanju – uz istodobnu zaštitu naših temeljnih vrijednosti. Ovime se postavljaju temelji za preispitivanja politika prije proširenja koje je predsjednica von der Leyen najavila u govoru o stanju Unije 2023.

EU mora ojačati prije proširenja. Moramo se danas početi pripremati za Uniju budućnosti i proširenje iskoristiti kao katalizator napretka. Cijela Europa imala je koristi od proširenja. EU je postao najveće integrirano tržište na svijetu. Otvorilo je trgovinske i financijske tokove i time doprinijelo gospodarskom rastu u EU-u i u zemljama pristupnicama te ojačalo važnost EU-a u globalnim pitanjima.

Iako su reforme prije bile potrebne, uz proširenje su neophodne.

Priprema za veću Uniju

Proširenje je u strateškom interesu Unije. Iako postoje izazovi, prednosti procesa proširenja kojim se dobro upravlja odnose se na različita područja: geopolitička, gospodarska, okolišna, socijalna i demokratska. EU je uspješno upravljao prethodnim proširenjima prilagodbom politika EU-a prije pristupanja, osiguravanjem strogog procesa pristupanja, ciljane pomoći i, prema potrebi, tranzicijama.

Kako bi se te prednosti ostvarile, EU i države koje žele postati članice moraju biti dobro pripremljeni, a pristupni proces mora se i dalje temeljiti na rezultatima. Za to je potrebna potpuna i trajna politička predanost i angažman, prije svega zemalja kandidatkinja, ali i samog EU-a. Oslanjajući se na iskustva stečena tijekom prethodnih proširenja i daljnjim poboljšanjem politika s 27 država članica, postajemo spremniji za veću Uniju. Postupna integracija postala je važan element u pripremi zemalja proširenja znatno prije pristupanja.

Vrijednosti

Poštovanje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava temelj je EU-a. To mora biti temelj transformacije u zemljama proširenja. Na tim se vrijednostima i dalje zasniva temeljita preobrazbu u zemljama proširenja. EU jača alate kako bi osigurao dosljedno poštovanje vladavine prava u cijeloj Uniji i nakon pristupanja.

Politike

Iako se izazovi mogu pojaviti, veća Unija nudi brojne koristi jedinstvenog tržišta. Međutim, kako bi se te koristi ostvarile za građane i poduzeća, proces proširenja mora biti dobro pripremljen. 

Ovaj dokument usmjeren je na:

  • Jačanje povezanosti
  • Ispunjavanje obveza u području klime i okoliša
  • Poboljšanje kvalitete i sigurnosti opskrbe hranom
  • Stvaranje uvjeta za socijalnu, gospodarsku i teritorijalnu konvergenciju
  • Ispunjavanje snažnih obveza u području sigurnosti, migracije i upravljanja granicama

Proračun

Točan financijski učinak proširenja prvenstveno će ovisiti o vremenskom rasporedu, opsegu i rezultatima pristupnih pregovora koji se temelje na rezultatima. U svakom slučaju, proširenje je potrebno uzeti u obzir u razmatranjima koja prethode sljedećem dugoročnom proračunu. Budući programi potrošnje EU-a trebali bi se razvijati imajući na umu buduća proširenja. Istodobno će biti potrebno razmotriti kako se pretpristupni instrumenti mogu doraditi kako bi se bolje pripremili za pristupanje i prijelaz na sudjelovanje u fondovima EU-a.

Upravljanje

Od 2022. razmatraju se institucijske reforme EU-a. Uslijed mogućnosti proširenja stvoren je novi osjećaj hitnosti te rasprave. Iako je Komisija izrazila potporu izmjeni Ugovora, „ako i gdje je to potrebno”, smatra da se upravljanje EU-om može brzo poboljšati iskorištavanjem punog potencijala postojećih Ugovora, kao što su „prijelazne klauzule”, kojima se omogućuje prelazak s jednoglasnog odlučivanja na glasovanje kvalificiranom većinom u Vijeću u ključnim područjima. Također će biti potrebno uzeti u obzir predstojeći okvir za praćenje, što je ključno za očuvanje cjelovitosti i funkcioniranja Europske unije i njezina jedinstvenog tržišta.

Cjelovito priopćenje nalazi se ovdje.

Više informacija

„Proširenje je geostrateško ulaganje kojim se povećava politička i gospodarska važnost EU-a na globalnoj sceni. Njime se jača demokracija diljem kontinenta i jača konkurentnost jedinstvenog tržišta, primjerice smanjenjem ključnih vanjskih ovisnosti. Međutim, kako bi se u potpunosti iskoristile mogućnosti tih geopolitičkih ulaganja, EU i buduće države članice moraju biti dobro pripremljeni. Ova je Komunikacija prvi korak prema reformama EU-a koje su neizbježne kako bismo bili spremni za veću Uniju, a početkom 2025. trebao bi započeti niz detaljnih preispitivanja politika.”

Izvršni potpredsjednik Maroš Šefčovič