Posts Taggedsigurnost opskrbe

Kao odgovor na Komunikaciju o REPowerEU i Izjavu iz Versaillesa, iznijela prijedloge za zajedničko europsko djelovanje kako bi se riješili temeljni i uzroci problema na tržištu plina i osigurala sigurnost opskrbe po razumnim cijenama sljedeće zime.Uzorkovano trenutnom situacijom te ruskom invazijom na Ukrajinu, države Europe trebaju udružiti potražnju energenata kako…