Posts TaggedUlazak u EU

Europska komisija jučer je donijela paket preporuka za proširenje za 2022. godinu. U njemu je iznijela detaljnu procjenu trenutnog stanja te napretka zapadnog Balkana i Turske na putu prema Europskoj uniji. Posebni je naglasak stavljen na provedbu temeljnih reformi i na jasne smjernice o predstojećim prioritetima kad je riječ o…