[DANI EUROPE] POZIV NA KONFERENCIJU “Čovjek uči dok je živ”

Europska komisija je 2023. godinu proglasila Godinom vještina kako bi se ojačala europska konkurentnost, bolje usmjerila ulaganja, surađivalo s poduzećima i uskladile njihove potrebe s težnjama ljudi te privukli talenti na europski kontinent. 

Europska komisija želi pružiti novi poticaj cjeloživotnom učenju radi boljeg korištenja potencijala europske radne snage ali i kvalitetnijih prilika kod prelaska s jednog radnog mjesta na drugo. Važno je povezivanje ambicija i sposobnosti pojedinaca s prilikama i potrebama tržišta, kao i uključivost i zapošljavanje što većeg broja ljudi, osobito trenutno nezaposlenih mladih i žena. Posjedovanje relevantnih vještina osnažuje ljude da se uspješno nose s promjenama na tržištu rada i da se u potpunosti uključe u društvo te doprinose gospodarskom rastu.

U tu svrhu, a u sklopu Dana Europe, 18. svibnja 2023. s početkom u 13 sati, u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Rijeka i Savjetom mladih Grada Rijeke organiziramo konferenciju pod nazivom „Čovjek uči dok je živ“. Konferencija će se održati u Proizvodnom parku Torpedo na adresi Milutina Barača 60 u Rijeci (1. kat).

Konferenciju će uveličati potpisivanje sporazuma o suradnji Centra za informiranje i savjetovanje u karijeri (HZZ) i Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. čime će se omogućiti još veći sinergijski učinak u informiranju, savjetovanju i edukacijama nezaposlenih i zaposlenih te zajedničkim projektima.

Hrvatski zavod za zapošljavanje – Rijeka predstavit će mjere koje provodi na planu obrazovanja i osposobljavanja odraslih (nezaposlenih i zaposlenih osoba) s posebnim naglaskom na obrazovanje putem vaučera, izlaganjem na temu “Potpore za obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje“.

Cijelu konferenciju zaokružit će okrugli stol „Čovjek uči dok je živ“. Rasprava će obuhvatit sva relevantna pitanja vezana za cjeloživotno učenje gdje će sudionici naglasiti potrebe tržišta rada, prezentirati aktualne ponude za navedene potrebe te predočiti primjere dobre prakse.

Prijave se zaprimaju na info@porin.hr .

Pridružite nam se!