EUROPSKI PLAN OPORAVKA

Europski plan oporavka Europe Direct Rijeka

Ovo je NextGenerationEU. To je više od plana oporavka. To je jedinstvena prilika da iz pandemije izađemo jači, preobrazimo naša gospodarstva, stvorimo prilike i radna mjesta u Europi u kakvoj želimo živjeti. Imamo sve što nam je potrebno da bi to ostvarili.

Imamo viziju, plan i dogovor da ćemo zajedno uložiti 806,9 milijardi EUR. 

Došlo je vrijeme da započnemo s radom kako bi Europa postala zelenija, digitalnija i otpornija.

*Ovaj je iznos naveden prema tekućim cijenama. To je 750 milijardi EUR u cijenama iz 2018.

Najveći paket poticaja u povijesti

Dugoročni proračun EU-a i inicijativa NextGenerationEU – privremeni instrument za poticanje oporavka – najveći je paket poticaja ikad financiran u Europi. Za obnovu Europe nakon COVID-a 19 izdvojeno je 2,018 bilijuna EUR (u tekućim cijenama). Bit će to zelenija, digitalnija i otpornija Europa.

Poboljšani mehanizmi fleksibilnosti u dugoročnom proračunu omogućit će reagiranje u nepredviđenim situacijama. To znači da je proračun prilagođen ne samo situaciji u kojoj se nalazimo, nego i nesigurnoj budućnosti.

Posljednji korak u donošenju sljedećeg dugoročnog proračuna EU-a postignut je 17. prosinca 2020.

* 1,8 bilijuna EUR u cijenama iz 2018.

Glavni elementi dogovora

Više od 50 % tog iznosa bit će namijenjeno modernizaciji, primjerice putem:

 1. istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor Europa
 2. pravedne klimatske i digitalne tranzicije u okviru Fonda za pravednu tranziciju i programa Digitalna Europa te
 3. pripravnosti, oporavka i otpornosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, sustava rescEU i novog zdravstvenog programa „EU za zdravlje”.

U paketu je posebna pozornost posvećena:

 1. modernizaciji tradicionalnih politika kao što su kohezijska i zajednička poljoprivredna politika kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećao njihov doprinos prioritetima Unije
 2. borbi protiv klimatskih promjena, u koju će se uložiti 30 % Unijinih sredstava, dosad najveći udio u proračunu EU-a
 3. zaštiti bioraznolikosti i rodnoj ravnopravnosti

NextGenerationEU

NextGenerationEU instrument je privremenog oporavka u vrijednosti većoj od 800 milijardi EUR za otklanjanje neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa. Europa će nakon pandemije biti zelenija, digitalnija, otpornija i spremnija za postojeće i buduće izazove.
 • Mehanizam za oporavak i otpornost: središnji je dio instrumenta NextGenerationEU, a obuhvaća zajmove i bespovratna sredstva u vrijednosti od 723,8 milijardi EUR namijenjene podupiranju reformi i ulaganja koje poduzimaju države članice EU-a. Cilj je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. Države članice pripremaju planove za oporavak i otpornost kako bi mogle povući sredstva u okviru tog mehanizma.
 • Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja (REACT-EU): NextGenerationEU uključuje i 50,6 milijardi EUR za REACT-EU. Riječ je o novoj inicijativi kojom se nastavljaju i proširuju mjere za odgovor na krizu i oporavak od krize koje se provode u okviru Investicijske inicijative kao odgovora na koronavirus i Investicijske inicijative plus kao odgovora na koronavirus. Pridonijet će zelenom, digitalnom i stabilnom oporavku gospodarstva. Sredstva će biti dostupna za
  – Europski fond za regionalni razvoj
  – Europski socijalni fond (ESF)
  – Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)
  Ta dodatna sredstva isplaćivat će se 2021. i 2022.
 • Putem instrumenta NextGenerationEU pružit će se dodatna financijska sredstva i drugim europskim programima i fondovima, kao što su Obzor 2020., InvestEU, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Fond za pravednu tranziciju.

Financiranje dugoročnog proračuna EU-a i instrumenta NextGenerationEU

Dugoročni proračun EU-a i dalje će se financirati iz poznatih izvora prihoda proračuna EU-a:

 • carinskih pristojbi
 • doprinosa država članica koji se temelje na porezu na dodanu vrijednost (PDV)
 • doprinosa koji se temelje na bruto nacionalnom dohotku (BND).

Osim toga, od 1. siječnja 2021. kao izvor prihoda proračuna EU-a uvest će se novi nacionalni doprinos na temelju nerecikliranog plastičnog ambalažnog otpada.

Financiranje oporavka zaduživanjem

Za financiranje instrumenta za oporavak NextGenerationEU Europska komisija će – u ime Europske unije – novac pozajmljivati na tržištima uz povoljnije kamatne stope od onih koje bi mogle dobiti mnoge države članice.

Europska komisija već izdaje obveznice za financiranje zajmova EU-u i trećim zemljama u okviru četiriju programa, uključujući do 100 milijardi EUR za program SURE za pomoć u očuvanju radnih mjesta.

Kako bi po najboljim financijskim uvjetima do 2026. prikupila oko 800 milijardi EUR u tekućim cijenama za instrument NextGenerationEU – 5 % EU-ova BDP-a – Komisija će primjenjivati diversificiranu strategiju financiranja.

Daljnji koraci

Europska komisija počela je od 1. siječnja 2021. dodjeljivati sredstva u okviru sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira (dugogodišnjeg proračuna EU-a) nakon što Europski parlament i Vijeće donesu relevantna sektorska pravila te godišnji proračun za 2021.

Odluka o vlastitim sredstvima ratificirana je 31. svibnja 2021.u svim državama članicama u skladu s njihovim ustavnim zahtjevima. Komisija sad može u okviru instrumenta NextGenerationEU početi financirati oporavak. Komisija je 15. lipnja 2021. u prvoj transakciji u okviru instrumenta NextGenerationEU prikupila 20 milijardi EUR.