4,3 milijarde eura u okviru programa Erasmus+ za potporu mobilnosti i suradnji u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta 2024.

Komisija je objavila poziv na podnošenje prijedloga za 2024. u okviru programa Erasmus+, EU-ova programa za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi. S proračunom od 4,3 milijarde eura za sljedeću godinu program Erasmus+ moći će nastaviti podupirati transnacionalna iskustva učenika, studenata i polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U okviru programa nude se prilike i polaznicima obrazovanja odraslih, odgojno-obrazovnim djelatnicima i osoblju, kao i mladima u programima neformalnog učenja.

Kako bi se ublažio učinak inflacije na sudionike učenja u inozemstvu i omogućilo široko sudjelovanje, podići će se razine bespovratnih sredstava za mobilnost u okviru programa. U skladu s pristupom iz poziva za 2023. iznosi bespovratnih sredstava za pojedinačnu potporu za učenje u inozemstvu prilagodit će se za 5,9 % za većinu aktivnosti mobilnosti iz poziva za 2024. Osim tog povećanja već je 2023. primijenjena prva prilagodba od 12,27 %.

U programu Erasmus+ 2024. više će se poticati održivo putovanje. Od 2024. to će biti zadana opcija, a sudionici iz udaljenih područja, otoka ili mjesta koja nisu dovoljno dobro povezana željeznicom dobit će odgovarajuće naknade za putovanje održivim prijevoznim sredstvima. Prvi će se put nuditi i doprinosi za putovanja u okviru mobilnosti u visokom obrazovanju unutar Europe. Time će se osigurati ujednačenija pravila financiranja u svim sektorima.

Aktivnosti suradnje u okviru programa Erasmus+ nastavit će okupljati pojedince i organizacije u radu na četiri ključna prioriteta programa: uključivosti, aktivnom građanstvu i demokratskom sudjelovanju te zelenoj i digitalnoj tranziciji.

Takve aktivnosti mogu biti od potpore malim projektima na lokalnoj razini do transnacionalnih inicijativa kao što su inicijativa Europska sveučilišta za transnacionalne saveze sveučilišta, centri strukovne izvrsnosti ili Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+. Te su inicijative vrlo važne za zelenu i digitalnu tranziciju sustavâ obrazovanja i osposobljavanja.

Zalaganje za Ukrajinu u okviru programa Erasmus+ nastavit će se kroz projekte za poticanje dolazne mobilnosti u svrhu učenja, davanje prilika ljudima koji su pobjegli iz Ukrajine da steknu nove vještine, podupiranje borbe protiv dezinformacija ili promicanje integracije izbjeglica u obrazovne sustave zemalja domaćina.

Erasmus+ zadržat će i svoju važnu ulogu u promicanju zajedničkih vrijednosti EU-a. Svi korisnici programa i aktivnosti koje provode bit će usklađeni s vrijednostima ljudskog dostojanstva i prava, slobode, demokracije, jednakosti i vladavine prava i promicati te vrijednosti.

U okviru ovog poziva na podnošenje prijava projekata za Erasmus+ svako javno ili privatno tijelo aktivno u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta može se prijaviti za financiranje preko nacionalnih agencija za program Erasmus+ (u svim državama članicama EU-a i trećim zemljama koje su pridružene programu) ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Kontekst

Ukupni raspoloživi proračun za Erasmus+ od 2021. do 2027. iznosi 26,2 milijarde eura, a dopunjuje ga još približno 2,2 milijarde eura iz vanjskih instrumenata EU-a. Korist od programa Erasmus+ od 1987. je ostvarilo više od 14 milijuna ljudi koji su sudjelovali u raznim aktivnostima obrazovanja, osposobljavanja i mobilnosti mladih. Program neprestano proširuje svoj doseg kako bi se uključilo još više građana.

Daljnji koraci

Komisija je nakon donošenja godišnjeg programa rada za 2024. objavila poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2024.

Komisija priprema evaluaciju tekućeg programa u sredini programskog razdoblja (2021. – 2027.) i završnu evaluaciju prethodnog programa (2014. – 2020.). Podnijet će ih Vijeću, Europskom parlamentu, Odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Kako bi se prikupila stajališta građana i organizacija o programu Erasmus+, pokrenuto je javno savjetovanje dostupno na sva 24 jezika EU-a, koje će trajati do 8. prosinca 2023.

Više informacija

Program rada za Erasmus+ za 2024.

Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2024.

Vodič kroz program Erasmus+ za 2024.

Informativni članak o novom programu Erasmus+ za razdoblje 2021. 2027.

Mobilnost vještina i talenata

Izjave

Program Erasmus+ pravi je primjer europskog duha. Svojim sugrađanima Europljanima trebamo ponuditi konkretne prilike da spoznaju bit EU-a i doznaju koje vrijednosti promiče. To je potpuno u skladu s nizom inicijativa opisanih u novom paketu za mobilnost talenata, čiji je cilj u EU privući talente izvana i olakšati mobilnost unutar EU-a. Drago mi je najaviti da će program Erasmus+ 2024., u sredini ovog provedbenog ciklusa od 2021. do 2027., nastaviti nuditi mogućnosti za mobilnost i suradnju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta stotinama tisuća ljudi raznih dobi i podrijetla. Veselim se čuti više o njihovim iskustvima.

Potpredsjednik Komisije Margaritis Schinas, nadležan za promicanje europskog načina života – 28/11/2023

Milijuni ljudi proteklih su desetljeća ostvarili koristi od programa Erasmus+. Sljedeće godine za potporu studentima i drugim učenicima u stjecanju iskustva u inozemstvu na raspolaganju će biti 4,3 milijarde eura. Povećavamo iznose bespovratnih sredstava kako bismo što većem broju ljudi pružili mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja, a za te projekte potičemo i zelene načine putovanja. Ovaj će nam poziv pomoći i da ostvarimo ciljeve mobilnosti iz nedavno predložene inicijative „Europa u pokretu”.

Iliana Ivanova, povjerenica za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade – 28/11/2023