Fond za MSP-ove

Fond za MSP-ove u okviru inicijative „Ideas Powered for Business” program je bespovratnih sredstava osmišljen kako bi se malim i srednjim poduzećima (MSP) iz EU-a omogućio pristup pravima intelektualnog vlasništva (IV). Fond za MSP-ove inicijativa je Europske komisije koju provodi Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), a trajat će od 10. siječnja 2022. do 16. prosinca 2022.

Tko može koristiti sredstva iz Fonda za MSP-ove?

Fond za MSP-ove nudi financijsku potporu MSP-ovima s poslovnim nastanom u Europskoj uniji. Prijavu može podnijeti vlasnik, zaposlenik ili ovlašteni zastupnik MSP-a iz EU-a koji djeluje u njegovo ime. Bespovratna sredstva uvijek se prenose izravno MSP-ovima.

Kako funkcionira Fond za MSP-ove za Hrvatsku?

Fond za MSP-ove program je bespovratnih sredstava i izdaje vaučere koji se mogu koristiti za djelomično pokriće troškova pristojbi za odabrane aktivnosti.

Dostupne su dvije vrste vaučera , ovisno o dotičnoj aktivnosti:

 • Vaučer 1 od 1500 € – koristi se za pristojbe za preddijagnostičke usluge povezane s intelektualnim vlasništvom (“IP Scan”), žigove i dizajne.
 • Vaučer 2 od 750 € – koristi se za pristojbe za patente

Da biste iskoristili sredstva iz Fonda za MSP-ove:

 1. morate se registrirati i prijaviti u svoj „račun u Fondu za MSP-ove“ i podnijeti obrazac za prijavu.
 2. Nakon što se vaša prijava odobri, primit ćete obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava i svoj(e) vaučer(e)*. Nakon toga možete zatražiti željene aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom.
 3. Da biste dobili povrat sredstava za aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom koje ste zatražili, morate podnijeti zahtjev za povrat nakon što ste platili aktivnosti, i to koristeći obrazac dostupan na vašem računu u Fondu za MSP-ove.

*Napomena: Vaučeri vrijede 4 mjeseca od trenutka kada dobijete bespovratna sredstva, a to se razdoblje prema potrebi može produljiti za dodatna 2 mjeseca tijekom zadnjih 30 dana prvobitnog razdoblja od 4 mjeseca. Tijekom tog razdoblja možete zatražiti i platiti aktivnosti povezane s intelektualnim vlasništvom, a zatim zatražiti odgovarajući povrat sredstava, čime aktivirate svoj(e) vaučer(e).

Pazite da iskoristite svoj(e) vaučer(e) tijekom razdoblja valjanosti!

‍ Nakon što ste aktivirali svoj(e) vaučer(e), postoji razdoblje provedbe“ tijekom kojeg možete zatražiti nove aktivnosti i tražiti dodatni povrat sredstava. To razdoblje traje:

 • 6 mjeseci za vaučer 1
 • 12 mjeseci za vaučer 2.

U svakom slučaju imate maksimalno dodatnih 30 dana za traženje povrata nakon „razdoblja provedbe”.Aktivnosti za koje se možete prijaviti

Fond za MSP-ove za 2022. pokriva nekoliko aktivnosti koje će vam pomoći u provedbi vaše strategije u pogledu intelektualnog vlasništva, ovisno o potrebama vašeg poslovanja.

 • Preddijagnostičke usluge povezane s IV-om (“IP Scan”)
  – povrat 90% iznosa troškova za preddijagnostičke usluge povezane s
  IV-om („IP Scan“)
 • Žigovi i dizajni
  – Povrat 75 % iznosa troškova pristojbi za prijavu žiga ili dizajna na
  razini EU-a
  – Povrat 75 % iznosa troškova pristojbi za prijavu žiga ili dizajna na
  nacionalnoj i regionalnoj razini
  – Povrat 50 % iznosa troškova pristojbi za prijavu žiga i/ili dizajna
  izvan EU-a
 • Patenti
  – Povrat 50 % iznosa troškova pristojbi za prijavu patenta na
  nacionalnoj razini
 • Prije podnošenja prijave:

Proces prijave je jednostavan. Samo provjerite imate li pripremljene sljedeće dokumente kada se prijavljujete. Ti dokumenti moraju biti u PDF formatu (prihvaćaju se skenirane verzije fizičkih dokumenata u PDF formatu). Sva dostavljena dokumentacija mora biti čitljiva i bez zaštite lozinkom.

Dokumenti:

 • Bankovni izvod vašeg društva (uzorak) koji sadržava sljedeće podatke: ime društva kao vlasnika računa; puni IBAN broj s oznakom zemlje (primjeri) i oznaku BIC/SWIFT.
 • Potvrda o PDV-u ili potvrda o nacionalnom registracijskom broju vašeg društva koju izdaje nadležno nacionalno tijelo.
 • Ako je vaš MSP angažirao zastupnika ili ste vi zastupnik koji djeluje u ime MSP-a, morate dostaviti dokument „časne izjave“ (predložak) koji je potpisao ovlašteni vlasnik ili zaposlenik MSP-a.

Način i rok prijave

Prijave traju od 10. siječnja 2022. do 16. prosinca 2022godine.

Preporučujemo da pročitate službene informacije o ovom pozivu na podnošenje prijedloga prije slanja obrasca za prijavu. Provjerite Vodič Europske komisije za korisnike o definiciji MSP-ova (dostupan na svim jezicima EU-a) ako imate bilo kakve dvojbe.

Više informacija saznajte na službenim stranicama „Ideas Powered for Business“, a sva konkretna pitanja u vezi s ovim pozivom moraju se uputiti Informativnom centru EUIPO-a na: information@euipo.europa.eu.