Voda za piće postat će sigurnija zahvaljujući novim higijenskim standardima na razini EU-a za materijale i proizvode u dodiru s vodom 

Europska komisija donijela je nove minimalne higijenske standarde za materijale i proizvode koji dolaze u dodir s vodom za piće. Ti će se standardi primjenjivati od 31. prosinca 2026. na materijale i proizvode koji se upotrebljavaju u novim postrojenjima ili pri obnovi ili popravku starijih postrojenja, a bit će usmjereni na sprečavanje rasta mikroba i smanjenje rizika od ispuštanja štetnih tvari u vodu za piće.  

Novi standardi primjenjivat će se na materijale i proizvode namijenjene za upotrebu u novim postrojenjima za zahvaćanje, pročišćavanje, skladištenje ili distribuciju vode ili za popravke, primjerice na cijevima za opskrbu, ventilima, pumpama, vodomjerima, spojnim elementima i slavinama. Tako će voda postati sigurnija za piće te će se smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća koja proizvode relevantne materijale i proizvode, kao i za nacionalna tijela.  

Usklađenost na razini EU-a dosad je bila slaba te su proizvođači morali ishoditi odobrenja u svakoj pojedinoj državi članici u kojoj su željeli prodavati svoje proizvode. Novim pravilima pojednostavnit će se i rad na odobravanju koji su prije obavljala nacionalna tijela.  

Materijali i proizvodi koji su u skladu s novim standardima EU-a dobit će EU izjavu o sukladnosti i posebnu oznaku EU-a te će se moći prodavati u cijelom EU-u bez ograničenja povezanih s mogućim problemima u pogledu javnog zdravlja ili okoliša. 

„Čista voda za piće ljudsko je pravo. Novim visokim standardima zaštite zdravlja i okoliša koje danas predlažemo osigurat će se da materijali i proizvodi u dodiru s vodom sadržavaju sve manje otrovnih kemikalija. Smanjenje onečišćenja jedan je od glavnih čimbenika otpornosti vode i cijelog našeg ekosustava.”

Virginijus Sinkevičius, povjerenik za okoliš, oceane i ribarstvo

Više pojedinosti dostupno je u priopćenju za medije.