Iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom

Invalidski se status zasad ne priznaje uzajamno među državama članicama EU-a. To može stvarati poteškoće osobama s invaliditetom kad putuju unutar EU-a.

U suradnji s osobama s invaliditetom i njihovim predstavnicima Europska komisija testirala je iskaznicu EU-a za osobe s invaliditetom.

U osam se zemalja već koristi iskaznica EU-a za osobe s invaliditetom – dobrovoljni sustav uzajamnog priznavanja invaliditeta i nekih povezanih povlastica.

Ta iskaznica osobama s invaliditetom omogućuje ravnopravan pristup povlasticama izvan matične države, osobito u području kulture, zabave, sporta i prijevoza.

Na temelju tog pozitivnog iskustva Komisija će do kraja 2023. predložiti iskaznicu EU-a za osobe s invaliditetom koja bi se primjenjivala u svim zemljama EU-a.

Ta će iskaznica osobama s invaliditetom olakšati dobivanje odgovarajuće potpore prilikom putovanja ili preseljenja u drugu zemlju u Europskoj uniji.

Daljnje mjere

U EU-ovoj Strategiji o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021. – 2030. najavljeno je da će Komisija do kraja 2023. predložiti uvođenje iskaznice EU-a za osobe s invaliditetom, s ciljem da ta iskaznica bude priznata u svim državama članicama. Prijedlog će se temeljiti na iskustvu iz tekućeg pilot-projekta za iskaznicu EU-a za osobe s invaliditetom, koji se provodi u osam država članica, i na europskoj parkirnoj karti za osobe s invaliditetom.