Komisija poziva na iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja žena diljem svijeta

Uoči Međunarodnog dana nulte tolerancije za genitalno sakaćenje žena, koji se ove godine obilježava 6. veljače, Europska komisija i visoki predstavnik/potpredsjednik potvrđuju predanost Unije iskorjenjivanju genitalnog sakaćenja žena u cijelom svijetu:

Genitalno sakaćenje žena kršenje je ljudskih prava i oblik nasilja nad djevojčicama i ženama. Budimo jasni: ono se ne provodi iz medicinskih razloga. Genitalno sakaćenje ugrožava živote djevojčica, krši njihova ljudska prava te im nanosi dugotrajnu tjelesnu i psihološku traumu. Jednostavno ne postoji opravdanje za taj postupak.

Zajednice, vlade, organizacije i međunarodni partneri moraju se ujediniti kako bi zaštitili ljudska prava, dostojanstvo i zdravlje žena i djevojčica. Europska unija će u suradnji s međunarodnim partnerima nastaviti primjenjivati pristup nulte tolerancije prema genitalnom sakaćenju žena te se zalagati za svijet u kojem ni jedna djevojčica ni žena ne mora trpjeti nikakav oblik nasilja.

Prošle je godine Europska unija ratificirala Istanbulsku konvenciju, što je osnovni korak prema priznavanju nasilja nad ženama kao kršenja ljudskih prava. Još je jedan važan korak da se u pravu EU-a propiše obveza kriminalizacije genitalnog sakaćenja žena. Radimo na konkretnim pravilima koja će biti dio šireg pravnog okvira za borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama. U prijedlogu o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji predlažemo da se genitalno sakaćenje žena kriminalizira kao samostalno kazneno djelo. O prijedlogu se trenutačno pregovara.  Pripremamo i preporuku o tome kako spriječiti štetne prakse protiv žena i djevojčica. Žene i djevojčice u Europi i u svijetu treba prestati podvrgavati genitalnom sakaćenju te zaštititi od svih drugih oblika nasilja.

Kontekst

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije genitalno sakaćenje žena obuhvaća sve postupke djelomičnog ili potpunog uklanjanja vanjskih ženskih spolnih organa ili druge ozljede ženskih spolnih organa iz medicinski neutemeljenih razloga. To je oblik nasilja nad ženama i djevojčicama s teškim dugotrajnim fizičkim i psihološkim posljedicama. Procjenjuje se da je 190 000 djevojčica u 17 europskih zemalja u opasnosti od sakaćenja ženskih spolnih organa, a 600 000 žena u Europi živi s posljedicama te prakse. Svake godine najmanje 20 000 žena i djevojčica dolazi u Europu iz zemalja u kojima postoji rizik od sakaćenja ženskih spolnih organa u potrazi za azilom.

Europska komisija zalaže se za iskorjenjivanje svih oblika rodno uvjetovanog nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena unutar i izvan EU-a, kako je navedeno u Akcijskom planu EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020. – 2024.Strategiji EU-a za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025.Akcijskom planu EU-a za rodnu ravnopravnost III. i strategiji EU-a o pravima djeteta, čiji je cilj okončanje nasilja nad djecom. U skladu s tim politikama i našom predanošću okončanju genitalnog sakaćenja žena u Europi i svijetu surađujemo sa ženama koje su mu bile podvrgnute, pogođenim obiteljima i zajednicama, stručnjacima i oblikovateljima politika te im pružamo potporu.

Kriminalizacija genitalnog sakaćenja propisana je i u Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji („Istanbulska konvencija”), koju su potpisale sve države članice EU-a, a dosad su je ratificirale 22 države članice. Konvencija je stupila na snagu za EU 1. listopada 2023. EU je obvezan ambicioznim i opsežnim standardima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, azila i zabrane prisilnog udaljenja ili vraćanja te javne uprave.

Komisija je u ožujku 2022. iznijela prijedlog o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, u kojem se genitalno sakaćenje žena kriminalizira kao samostalno kazneno djelo. O prijedlogu se trenutačno pregovara. Komisija će uskoro izdati i posebnu preporuku o sprečavanju i suzbijanju štetnih praksi usmjerenih protiv žena i djevojčica, uključujući genitalno sakaćenje. Predložene su posebne mjere za države članice te dodatna i specijalizirana potpora za zaštitu žrtava štetnih praksi kao što je genitalno sakaćenje žena.

U sklopu Komisijinog programa „Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti” nude se financijska sredstva za projekte za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena. Komisija je u studenom 2023. objavila novi poziv na podnošenje prijedloga za sprečavanje i suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Prijave se mogu podnijeti do 24. travnja 2024. Štetne su prakse među prioritetima poziva te obuhvaćaju genitalno sakaćenje žena, sakaćenje spolnih organa interseksualnih osoba, prisilni pobačaj, prisilnu sterilizaciju, dječji i prisilni brak ili nasilje zbog povrede časti.

Nasilje nad djecom osuđuje se i u Konvenciji UN-a o pravima djeteta iz 1989., čije su stranke sve države članice EU-a. Komisija je 2021. donijela sveobuhvatnu strategiju EU-a o pravima djeteta kako bi potvrdila predanost EU-a zaštiti djevojčica od genitalnog sakaćenja u državama članicama EU-a i svijetu te naglasila važnost obrazovanja, informiranja i pravnih mjera za iskorjenjivanje takvih praksi, uz donošenje konkretnih mjera i preporuka za okončanje svih oblika nasilja nad djecom.

U kontekstu vanjskog djelovanja i razvojne suradnje, iskorjenjivanje genitalnog sakaćenja žena i dalje je jedna od najvažnijih mjera Akcijskog plana EU-a za ljudska prava i demokraciju za razdoblje 2020. – 2024. i Akcijskog plana EU-a za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2021. – 2025., o čemu svjedoče politički dijalozi i konkretne mjere.  EU i njegove države članice vodeći su donator zajedničkog program UNFPA-a i UNICEF-a za iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organa, za koji su od 2016. ukupno izdvojili 18,5 milijuna eura. EU je donirao 60 milijuna eura za potporu inicijativi Tima Europa za spolno i reproduktivno zdravlje i prava u Africi, a 23,5 milijuna eura regionalnom programu Spotlight Africa, koji se u 18 partnerskih zemalja bori protiv rodno uvjetovanog nasilja, uključujući genitalno sakaćenje žena.

EU nastoji preoblikovati društvene i rodne norme surađujući s muškarcima i dječacima jer je to presudno za okončanje genitalnog sakaćenja žena. Do 2023. u programu je sudjelovalo gotovo 900 000 vjerskih i tradicionalnih vođa te vođa zajednica koji su vodili dijaloge i edukacije s više od 6 milijuna dječaka i muškaraca radi jačanja pozitivne muževnosti i angažmana muškaraca kako bi se spriječile štetne prakse i poboljšao položaj djevojčica.

Više informacija

Internetske stranice Europske komisije o iskorjenjivanju rodno uvjetovanog nasilja

Informativni članak – Razbijanje mitova o genitalnom sakaćenju žena 

Istraživanje Europskog instituta za ravnopravnost spolova o raširenosti genitalnog sakaćenja žena