Prijedlog za ažuriranje i modernizaciju Direktive o industrijskim emisijama

Direktiva o industrijskim emisijama

Europska komisija je 5. travnja 2022. predstavila prijedloge za ažuriranje i modernizaciju Direktive o industrijskim emisijama, ključnog zakonodavnog akta za sprečavanje i kontrolu onečišćenja.

Industrijske aktivnosti, kao što su proizvodnja električne energije i cementa, gospodarenje otpadom i njegovo spaljivanje te intenzivan uzgoj stoke, odgovorne su za emisije štetnih tvari u zrak, vodu i tlo.

Zahvaljujući Direktivi o industrijskim emisijama, emisije mnogih onečišćujućih tvari iz najvećih europskih industrijskih postrojenja i intenzivnih stočarskih gospodarstava u zrak u posljednjih su 15 godina smanjene za između 40 % i 75%. Tijekom tog razdoblja emisije teških metala u vodu također su se smanjile za do 50%.  

Unatoč uspjesima u smanjenju emisija, više od 50 000 obuhvaćenih industrijskih postrojenja i dalje čini oko 40 % emisija stakleničkih plinova, više od 50 % ukupnih emisija sumporovih oksida, teških metala i drugih štetnih tvari te oko 30 % emisija dušikovih oksida i sitnih čestica u zrak, zbog čega je potrebno daljnje djelovanje. 

Tako je, Komisija predstavila prijedloge za ažuriranje i modernizaciju Direktive o industrijskim emisijama.

Ažurirana pravila pomoći će u usmjeravanju industrijskih ulaganja potrebnih za preobrazbu Europe u klimatski neutralno i konkurentno gospodarstvo s nultom stopom onečišćenja do 2050.

Cilj im je potaknuti inovacije, nagraditi predvodnike i pridonijeti izjednačavanju uvjeta na tržištu EU-a.

Revizijom će se zajamčiti dugoročna sigurnost ulaganja, a prve nove obveze za industriju očekuju se u drugoj polovini desetljeća.  

Novim pravilima obuhvatit će se relevantniji izvori emisija, omogućiti učinkovitiji postupci izdavanja dozvola, smanjiti administrativni troškovi, povećati transparentnost i pružiti veća potpora revolucionarnim tehnologijama i drugim inovativnim pristupima.  

Neke su od glavnih promjena su: 

  • Učinkovitije izdavanje dozvola za postrojenja.
  • Veća pomoć za predvodnike u području inovacija u EU-u.
  • Podupiranje ulaganja industrije u kružno gospodarstvo. 
  • Sinergije između uklanjanja onečišćenja i dekarbonizacije.

Novim pravilima obuhvatit će se i više postrojenja, osobito:

  • Više intenzivnih stočarskih gospodarstava.
  • Vađenje industrijskih minerala i metala te masovna proizvodnja baterija. 

Osim toga, građani će moći pristupiti podacima o izdanim dozvolama bilo gdje u Europi i na jednostavan način steći uvid u onečišćujuće djelatnosti u svojoj neposrednoj okolini tako što će europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari postat će portal EU-a za industrijske emisije.

Prijedlogom Komisije predviđa se da će države članice imati 18 mjeseci za prenošenje Direktive u nacionalno zakonodavstvo nakon što Europski parlament i Vijeće donesu prijedlog. Zatim će se razviti najbolje dostupne tehnike, a nakon što ih Komisija donese, industrijski subjekti imat će četiri godine, a poljoprivrednici tri godine za usklađivanje

.

Više informacija dostupno je na poveznici.

Izvor: Europska komisija