Europska komisija primila prvi zahtjev za plaćanje od Hrvatske u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost

Europska komisija primila je od Hrvatske prvi zahtjev u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF) za isplatu financijske potpore u iznosu od 700 milijuna EUR (bez pretfinanciranja).

Mehanizam za oporavak i otpornost, kao dio sveobuhvatnog odgovora, ima za cilj ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija.

Izvor: Vlada Republike Hrvatske

Hrvatska je za svoj Plan u okviru Mehanizma osigurala financijska sredstava u iznosu od gotovo 75 milijardi kuna (9,9 milijardi eura) od čega je 47,5 milijardi kuna (6,3 milijarde eura) bespovratnih sredstava, a oko 27 milijardi kuna (3,6 milijardi eura) povoljnih zajmova.

Plaćanja u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost temelje se na uspješnoj provedbi i ovise o tome hoće li Hrvatska provesti ulaganja i reforme navedene u njezinu planu za oporavak i otpornost. Prvi zahtjev za plaćanje odnosi se na 34 ključne etape i ciljne vrijednosti kojima je obuhvaćeno nekoliko reformi u područjima zdravstva, socijalne politike, obrazovanja odraslih, borbe protiv korupcije, revizije i kontrole, borbe protiv pranja novca, energetike, prometa, gospodarenja vodama i otpadom te energetske učinkovitosti zgrada.

Komisija ima rok od dva mjeseca da ocijeni zahtjev.

Zatim će Gospodarskom i financijskom odboru Vijeća poslati preliminarnu procjenu ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti potrebnih za isplatu Hrvatskoj.

Više informacija o postupku podnošenja zahtjeva za plaćanje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost dostupno je u ovim pitanjima i odgovorima.