Komisija objavila prvi Unijin popis kritičnih lijekova za potrebe sprečavanja nestašica

Europska komisija danas je zajedno s Europskom agencijom za lijekove (EMA) i mrežom ravnatelja agencija za lijekove država članica objavila prvi Unijin popis kritičnih lijekova.

Ta objava nadovezuje se na obvezu koja je preuzeta u Komunikaciji Komisije o rješavanju problema nestašice lijekova u EU-u da se ubrza izrada tog popisa, prvotno najavljenog u prijedlogu reforme zakonodavstva EU-a o lijekovima. To je važan dio nastojanja EU-a u okviru europske zdravstvene unije da se pacijentima osiguraju potrebni lijekovi poticanjem sigurnosti opskrbe kritičnim lijekovima i sprečavanjem pojave nestašica. Dio je i nastojanja EU-a da poboljša svoju otpornost i stratešku autonomiju s obzirom na geopolitičke i druge neočekivane izazove.

Lijek se navodi kao kritičan ako je ključan za osiguravanje kontinuiteta skrbi, pružanje kvalitetne zdravstvene skrbi i jamčenje visoke razine zaštite javnog zdravlja u Europi. Taj prvi Unijin popis kritičnih lijekova sadržava više od 200 djelatnih tvari koje se upotrebljavaju u lijekovima za humanu primjenu i smatraju ključnima u EU-u/EGP-u.

Uvrštenje lijeka na taj popis nije pokazatelj da je vjerojatno da će u bliskoj budućnosti doći do njegove nestašice. Ono znači da je od ključne važnosti izbjeći nestašice tih konkretnih lijekova jer bi njihova nedostupnost mogla znatno naštetiti pacijentima i prouzročiti značajne poteškoće za zdravstvene sustave.

Popis je izrađen u suradnji s EMA-om i svim državama članicama EU-a. Primijenjena je stroga metodologija za procjenu kritičnosti koja je prvotno razvijena u okviru Komisijina strukturiranog dijaloga o sigurnosti opskrbe lijekovima, pokrenutog u okviru farmaceutske strategije i provedenog 2021. na temelju pouka izvučenih iz krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19. Provedeno je savjetovanje s ključnim skupinama dionika, uključujući organizacije pacijenata i zdravstvenih djelatnika te strukovna udruženja.

Osigurati neprekinutu opskrbu kritičnim lijekovima s Unijina popisa važan je prioritet Komisije. Ona će poduzeti sve potrebne korake kako bi zajedno s državama članicama i relevantnim dionicima spriječila nestašice, što uključuje provedbu dodatnih mjera ako to bude potrebno.

Sljedeći koraci

Unijin popis kritičnih lijekova revidirat će se svake godine. Kako je najavljeno u Komunikaciji o rješavanju problema nestašice lijekova u EU-u, popisom kritičnih lijekova poduprijet će se i ubrzati analiza slabosti u lancima opskrbe kritičnim lijekovima s popisa, koju će primjenom postupnog pristupa provoditi Komisija.

Na temelju toga Komisija i EMA, zajedno s državama članicama (u okviru izvršne upravljačke skupine za nestašice i sigurnost lijekova), mogu preporučiti mjere za uklanjanje tih slabosti. To bi se, prema potrebi, napravilo uz savjetovanje sa Savezom za kritične lijekove koji će se osnovati početkom 2024.

Više informacija

Unijin popis kritičnih lijekova i pitanja i odgovori

Reforma zakonodavstva EU-a o lijekovima

Izjave

Objavom ovog prvog ključnog popisa naglašavaju se naše proaktivne preventivne mjere i objedinjuje naša obveza da svim građanima u Uniji zajamčimo stalan pristup najvažnijim lijekovima. Popis je potvrda nastojanja utvrđenih u Komunikaciji Komisije o rješavanju problema nestašice lijekova u EU-u i prijedlogu reforme zakonodavstva o lijekovima te učvršćuje našu predanost tom pitanju. Taj cilj sada je ostvaren, a mi ćemo nastaviti s odlučnom suradnjom i poticati aktualne inicijative za suzbijanje nestašica lijekova te će nam javno zdravlje i dalje biti prioritet.

Potpredsjednik Komisije Margaritis Schinas, nadležan za promicanje europskog načina života – 12/12/2023

Osigurati neprekinutu opskrbu kritičnim lijekovima ključno je za snažnu europsku zdravstvenu uniju. Današnjom objavom prva Unijina popisa kritičnih lijekova ispunjeno je obećanje da ćemo ubrzati rad u tom području i poduzeti sve moguće mjere kako bismo zaštitili građane od rizika nestašica. Vrlo sam zahvalna Europskoj agenciji za lijekove i agencijama država članica za suradnju na izradi tog popisa i na bitnom trudu koji ulažu kako bi se spriječile nestašice lijekova u Uniji.

Stella Kyriakides, povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane – 12/12/2023