Otvoren je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje – NOVI ROK

Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje.

Potpora za Europske projekte suradnje odnosi se na transnacionalne projekte koji uključuju kulturne i kreativne organizacije iz različitih zemalja koje sudjeluju u Programu. 

Kroz ovaj Poziv će se pružiti kulturnim organizacijama svih veličina mogućnost koprodukcije, suradnje, eksperimentiranja, uvođenja inovacija, mobilnosti te razmjene znanja i iskustava. Podržat će se projekti koji će uključivati raznolikost djelatnika u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, za provođenje širokog spektra aktivnosti i inicijativa, a imat će mogućnost obuhvatiti jedan ili više kulturnih i kreativnih sektora, te biti interdisciplinarni.

Natječajne kategorije:

Projektni prijedlozi mogu se baviti jednim (ili najviše dvama) od navedenih prioriteta:

 • Publika
 • Socijalna uključenost
 • Održivost
 • Digitalni pristup
 • Međunarodna dimenzija
 • Sektorski prioritet
  – Glazbeni sektor
  – Sektor knjiga i izdavalaštva
  – Sektor arhitekture
  – Sektor kulturne baštine
  – Sektore mode i dizajna
  – Sektor održivog kulturnog turizma

Za ovaj Poziv na dostavu prijedlogu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu 68.607.267 eura, a predviđa se sufinanciranje oko 130 projektnih prijedloga.

Očekivano trajanje projekata u svim kategorijama maksimalno je 48 mjeseci.

U projektima mogu sudjelovati pravne osobe (privatne i javne), tijela nacionalne, regionalne i lokalne vlasti čija osnovna djelatnost pripada djelokrugu kulture, pri čemu vodeći partner mora biti u mogućnosti potkrijepiti svoju pravnu osobnost (istoga imena i statusa) za razdoblje od protekle dvije godine.

Rok za predaju projektnih prijedloga 31. ožujka 2022. godine. Rok produžen do 5. svibnja 2022. godine.

Prijava se ispunjava i predaje online putem Funding and tenders opportunity

Više informacija dostupno je na Desk Kreativne Europe.

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sufinancira sudjelovanje hrvatskih organizacija u projektima koji su prethodno odobreni u natječajnim kategorijama potprograma Kultura.
Sufinanciranje se ostvaruje putem ZAHTJEVA koji je potrebno podnijeti u roku od petnaest dana nakon isteka roka za podnošenje prijave projekta Izvršnoj agenciji.
Potpora hrvatskim projektnim partnerima koji su zadovoljili uvjete definirane Pravilnikom dodjeljuje se na godišnjoj razini.