Europski dan zaštite podataka 28. siječnja

Zašto obilježavamo Dan zaštite podataka?

Vijeće Europe je 26. travnja 2006. godine pokrenulo obilježavanje Dana zaštite podataka 28. siječnja svake godine. Na taj dan Vijeće Europe dalo je na potpisivanje Konvenciju 108 odnosno Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka koja je već dugi niz godina temelj za zaštitu podataka.

Zašto je Dan zaštite podataka važan?

Pitanja zaštite podataka, uključujući njihovu prekograničnu dimenziju, vrlo su prisutna u svakodnevnom životu svih nas – na poslu, na području zdravstva, kada kupujemo robu ili usluge, kada putujemo ili surfamo internetom. Međutim, društvo općenito nije upoznato s pitanjima zaštite podataka i nesvjesno je postojećih prava u tom pogledu. Stoga je cilj Dana zaštite podataka informirati i obrazovati javnost u cjelini u pogledu njihovih svakodnevnih prava, ali također može pružiti stručnjacima za zaštitu podataka priliku za upoznavanje osoba čiji se podaci obrađuju.

Koga se tiče Dan zaštite podataka?

Cilj je Dana zaštite podataka pružiti svim pojedincima priliku da razumiju koji osobni podaci se prikupljaju i obrađuju o njima i zašto, i koja su njihova prava u vezi s tom obradom. Pojedinci su općenito rijetko svjesni što mogu učiniti ako smatraju da su njihova prava prekršena ili koja je uloga nacionalnih agencija za zaštitu podataka.