Posts TaggedDIGITALNE VJEŠTINE

Europska komisija donijela je dva prijedloga preporuke Vijeća u kontekstu Europske godine vještina kako bi se državama članicama te sektoru obrazovanja i osposobljavanja pružila potpora u pružanju visokokvalitetnog, uključivog i pristupačnog digitalnog obrazovanja i osposobljavanja te digitalnih vještina svim europskim građanima. Prijedlozi se odnose na dva glavna izazova koja su zajednički…