Komisija poziva na snažnije poticanje digitalnog obrazovanja i jačanje digitalnih vještina

Europska komisija donijela je dva prijedloga preporuke Vijeća u kontekstu Europske godine vještina kako bi se državama članicama te sektoru obrazovanja i osposobljavanja pružila potpora u pružanju visokokvalitetnog, uključivog i pristupačnog digitalnog obrazovanja i osposobljavanja te digitalnih vještina svim europskim građanima.

Prijedlozi se odnose na dva glavna izazova koja su zajednički utvrdile Komisija i države članice EU-a:

  • nedostatak pristupa digitalnom obrazovanju i osposobljavanju na svim razinama vlasti i
  • poteškoće u usvajanju potrebnih digitalnih vještina

Jačanje ključnih čimbenika

Države članice i dalje imaju poteškoća u postizanju dostatne razine ulaganja u infrastrukturu za digitalno obrazovanje i osposobljavanje, opremu i sadržaje digitalnog obrazovanja, digitalno osposobljavanje (usavršavanje) nastavnika i osoblja te praćenje i evaluaciju politika digitalnog obrazovanja i osposobljavanja.

U prijedlogu preporuke Vijeća o ključnim čimbenicima koji omogućuju uspješno digitalno obrazovanje i osposobljavanje sve države članice pozvane su da osiguraju univerzalan pristup uključivom i visokokvalitetnom digitalnom obrazovanju i osposobljavanju kako bi se riješio problem digitalnog jaza, koji je postao još očitiji uslijed krize uzrokovane bolešću COVID-19. To bi se moglo postići stvaranjem usklađenog okvira za ulaganja, upravljanje i osposobljavanje nastavnika za učinkovito i uključivo digitalno obrazovanje.

Poboljšanje poučavanja digitalnih vještina

Drugi utvrđeni zajednički izazov odnosi se na različite razine poznavanja digitalnih vještina u različitim segmentima stanovništva i sposobnost nacionalnih sustava obrazovanja i osposobljavanja da uklone te razlike. Komisija je spremna poduprijeti provedbu oba prijedloga olakšavanjem razmjene znanja i osoblja među državama članicama i svim relevantnim dionicima putem instrumenata EU-a, kao što je primjerice Instrument za tehničku potporu. Komisija promiče i digitalno obrazovanje i vještine suradnjom s europskom platformom za digitalno obrazovanje i sredstvima EU-a koja su dostupna iz programa kao što su Erasmus+, Digitalna Europa, Fond za pravednu tranziciju, Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond plus i Mehanizam za oporavak i otpornost, Obzor Europa i NDICI – Globalna Europa.

Pilot-projekt europske potvrde za digitalne vještine

Ključna mjera Komisije bit će olakšavanje priznavanja potvrde za digitalne vještine. U tu će svrhu Komisija zajedno s nekoliko država članica provesti pilot-projekt europske potvrde za digitalne vještine. Potvrdom se nastoji povećati povjerenje u certificiranje digitalnih vještina i njihovo prihvaćanje u cijelom EU-u. Time će se olakšati poslodavcima, pružateljima osposobljavanja i drugima da brzo i lako prepoznaju digitalne vještine građana. Rezultati pilot-projekta predstavit će se u okviru studije izvedivosti o europskoj potvrdi za digitalne vještine krajem godine. Konačna europska potvrda o digitalnim vještinama bit će uvedena 2024. na temelju rezultata pilot-projekta i studije.

Više informacija dostupno je na ovoj poveznici!