Posts TaggedImagineEU

Komisija je objavila poziv na podnošenje prijava za natječaj „ImagineEU” za učenike koji pohađaju najviša dva razreda srednjih škola. Učenici diljem EU-a pozivaju se da izrade i podijele kratke videozapise u kojima se iznose njihove inovativne ideje za promjene na europskoj razini kojima bi se mogla poboljšati kvaliteta života u…