Posts Taggedjavna uprava

Komisija je donijela Komunikaciju o jačanju europskog administrativnog prostora (ComPAct), u kojoj se predlažu konkretne mjere kako bi se javnim upravama pomoglo da zadovolje potrebe građana i poduzeća u Europi. ComPAct je prvi sveobuhvatan niz mjera Komisije za potporu modernizaciji nacionalnih uprava i jačanje njihove međudržavne suradnje u cilju suočavanja sa zajedničkim poteškoćama.…