Europa koja pruža podršku: prema modernoj i učinkovitoj javnoj upravi

Komisija je donijela Komunikaciju o jačanju europskog administrativnog prostora (ComPAct), u kojoj se predlažu konkretne mjere kako bi se javnim upravama pomoglo da zadovolje potrebe građana i poduzeća u Europi.

ComPAct je prvi sveobuhvatan niz mjera Komisije za potporu modernizaciji nacionalnih uprava i jačanje njihove međudržavne suradnje u cilju suočavanja sa zajedničkim poteškoćama.

Učinkovite nacionalne, regionalne i lokalne javne uprave neophodne su za ostvarivanje prioriteta EU-a i nacionalnih prioriteta na terenu, provedbu politika i reformi u interesu građana i poduzeća te za usmjeravanje strateških ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju. Usto daju važan zamah povećanju konkurentnosti širom EU-a.

Boljom provedbom politika EU-a i nacionalnih politika te učinkovitijim administrativnim postupcima zadovoljit će se očekivanja Europljana u pogledu manje birokracije i veće transparentnosti, pri čemu bi građani i poduzeća u EU-u godišnje mogli uštedjeti milijarde eura.

U Komunikaciji se prepoznaju i pritisci na javne uprave uzrokovani vanjskim šokovima, poteškoćama u zapošljavanju i privlačenju talenata te izgradnji stručnog znanja o sve složenijim temama, kao što su zelena i digitalna tranzicija. Provedba tako zahtjevnog programa politike ovisi o otpornosti i prilagodljivosti svih razina javnih uprava država članica.

Predložene ključne mjere

Kao odgovor na pozive država članicaEuropskog parlamenta i Odbora regija na poticanje suradnje i dijaloga o politikama te poboljšanje kapaciteta i kvalitete javnih uprava na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, Komisija predlaže 25 mjera radi:

  • poticanja suradnje među javnim upravama u cilju pripreme za današnje i buduće izazove (prvi stup – program vještina za javnu upravu). Na primjer, suradnja i razmjena u javnoj upravi (PACE) omogućuje mobilnost europskih javnih službenika među državama članicama radi razmjene znanja i primjera dobre prakse
  • jačanja kapaciteta javnih uprava u pogledu njihove digitalne transformacije (drugi stup – kapacitet za digitalno desetljeće Europe). Na primjer, ComPAct će povećati spremnost javnih uprava da u svoje operacije (npr. revizija, javna nabava) na siguran i pouzdan način uključe tehnologije umjetne inteligencije
  • jačanja kapaciteta javnih uprava za poticanje zelene transformacije i izgradnju otpornosti (treći stup – kapacitet za predvođenje zelene tranzicije). Na primjer, ComPAct će služiti kao potpora javnim upravama u procjeni i smanjenju njihova ugljičnog otiska.

Osim toga, u ComPActu se iznosi zajednički niz sveobuhvatnih načela za uspješne javne uprave.

Komisija će mjere provoditi prvenstveno putem Instrumenta za tehničku potporu (TSI) i drugih dostupnih financijskih izvora EU-a, kao što je program Digitalna Europa, te će surađivati sa svim državama članicama i dionicima kako bi osigurala njihovu što širu primjenu. Komisija će izvijestiti o provedbi ComPActa u skladu sa zahtjevima za izvješćivanje u okviru Instrumenta za tehničku potporu.

Države članice mogu sudjelovati u ComPActu vlastitim tempom i u skladu sa svojim potrebama i institucijskim ustrojem. Predloženi alati, metodologije, uzajamna potpora i razmjene primjera dobre prakse pomoći će državama članicama da uče jedne od drugih, uvode inovacije i povećaju učinkovitost javnih uprava.

Jačanje kapaciteta javnih uprava u EU-u na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini neophodno je za uspjeh i modernizaciju naše Unije. Javne uprave imaju vodeću ulogu u postizanju zajedničkih ciljeva jer upravljaju strukturnim promjenama te provode politike i strateške reforme. S ComPActom pokazujemo da smo Unija koja pruža podršku i doprinosi sposobnosti država članica da ostvare naše dogovorene ciljeve.

Elisa Ferreira, povjerenica za koheziju i reforme

Javne uprave na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini brinu se za dobro i održivo upravljanje proračunom EU-a i nacionalnim proračunima. Nezaobilazne su za osmišljavanje i provedbu reformi i ulaganja, među ostalim u okviru nacionalnih planova za oporavak i otpornost i strategija regionalnog razvoja.

Komisija je 29. travnja 2021. donijela svoj radni dokument službi radi potpore javnim upravama država članica u provedbi reformi. U njemu se objašnjava važnost javnih uprava u ostvarivanju ciljeva EU-a i iznosi iskustvo s pomoći Komisije usmjerenoj na jačanje njihovih sposobnosti.

Stručna skupina za javnu upravu i upravljanje osnovana je 17. prosinca 2021. Riječ je o platformi za dijalog Komisije i predstavnika država članica čiji je glavni cilj detektirati zajedničke poteškoće i osmisliti inovativne pristupe nastupajući kao jedinstvena uprava.