Posts TaggedKorona kriza

Europska komisija je danas objavila izvješće o pravilima EU-a o konzularnoj zaštiti temeljem kojih građanke i građani EU-a u inozemstvu imaju pravo zatražiti konzularnu pomoć od bilo koje druge države članice EU-a ako njihova zemlja tamo nema predstavništvo. Iako je suradnja EU-a tijekom pandemije bolesti COVID-19, afganistanske krize i ruske…