Posts Taggedtržište

Europska komisija je prvi put pokrenula istragu u okviru Instrumenta za međunarodnu nabavu (IMN) kao odgovor na mjere i prakse na tržištu javne nabave medicinskih proizvoda u Kini kojima se europska poduzeća i proizvodi nepravedno diskriminiraju. Dokazi koje je prikupila Komisija upućuju na to da je tržište javne nabave medicinskih proizvoda u Kini sve zatvorenije za europska…