Posts Taggeduredba

Komisija danas predlaže nova pravila kako bi se potrošačima pomoglo u donošenju informiranih i održivih odluka pri kupnji mobilnih telefona i tableta, u skladu s Uredbom EU-a o označivanju energetske učinkovitosti. Ovaj novi prijedlog donosi se na dan kada Europski parlament i Vijeće, nakon prijedloga Komisije iz studenoga 2022., odobravaju…

Komisija predlaže nova pravila čiji je cilj osigurati zaštitu odraslih osoba u prekograničnim slučajevima i njihovo pravo na individualnu autonomiju, uključujući slobodu donošenja vlastitih odluka u pogledu svoje osobe kao i budućih aranžmana za vrijeme njihovog  kretanja unutar EU-a. Prijedlozi se odnose na odrasle osobe koje zbog određenog smanjenja ili…

Koordinacijska skupina za medicinske proizvode kojom predsjeda Europska komisija, a koja je zadužena za ključna pitanja iz sektora medicinskih proizvoda, odobrila je popis mjera kojima je svrha pružiti potporu  prijavljenim tijela i pripremiti proizvođače za prijelaz na Uredbu o medicinskim proizvodima i Uredbu o in vitro dijagnostičkim medicinskim proizvodima. Ovom…