DIGITALNA POTVRDA EU-A O COVID-U

EU Digital Covid Passport Europe Direct Rijeka

Uredba o EU digitalnoj COVID potvrdi počela se primjenjivati 1. srpnja 2021. Sada se te potvrde mogu izdavati i ovjeravati za građane EU-a i osobe s boravištem u EU-u.

Saznajte kako možete dobiti potvrdu od nacionalnog zdravstvenog tijela odabirom svoje zemlje na interaktivnoj karti u nastavku.

Što je digitalna potvrda EU-a o COVID-u?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u je digitalni dokaz:

 1. da je osoba cijepljena protiv bolesti COVID-19
 2. da osoba ima negativan rezultat testa ili
 3. da je osoba preboljela COVID-19.

Glavna obilježja potvrde

 • digitalni i/ili papirnati oblik
 • s QR kodom
 • besplatna
 • na jeziku države i engleskom jeziku
 • sigurna i zaštićena
 • vrijedi u svim državama članicama EU-a

Kako građani mogu dobiti potvrdu?

Nacionalna tijela zadužena su za izdavanje potvrde. Primjerice, mogli bi je izdavati centri za testiranje ili zdravstvena tijela ili bi se mogla izdati izravno putem portala za e-zdravstvo, a informacije o tome kako dobiti potvrdu trebala bi pružati nacionalna zdravstvena tijela. 

Digitalna verzija može se pohraniti na mobilnom uređaju. Građani mogu zatražiti i verziju u papirnatom obliku. Obje će verzije imati QR kod koji sadržava osnovne informacije i digitalni potpis kako bi se osiguralo da je potvrda vjerodostojna.

Države članice dogovorile su se oko zajedničkog oblika potvrde, koji se može koristiti i za elektroničku i papirnatu verziju, kako bi se olakšalo njezino priznavanje.

Kako će pomoći slobodnom kretanju?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u prihvaćat će se u svim državama članicama EU-a. Pomoći će koordiniranom ukidanju ograničenja koja su trenutačno na snazi.

Za nositelja digitalne potvrde EU-a o COVID-u bi pri putovanju, u pravilu, trebala vrijediti izuzeća od ograničenja slobodnog kretanja: države članice ne bi trebale nametati dodatna ograničenja putovanja nositeljima digitalne potvrde EU-a o COVID-u, osim ako su ona nužna i razmjerna radi zaštite javnog zdravlja. 

U tim bi slučajevima (ako se, na primjer, radi o novim varijantama virusa koje izazivaju zabrinutost) država članica koja uvodi takva ograničenja morala o tome obavijestiti Komisiju i sve ostale države članice te obrazložiti svoju odluku.

Kako će potvrda funkcionirati?

 1. Digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava QR kod s digitalnim potpisom radi zaštite od krivotvorenja.
 2. Pri provjeri potvrde skenira se QR kod i provjerava se potpis.
 3. Svako tijelo izdavatelj (npr. bolnica, centar za testiranje, zdravstveno tijelo) ima svoj ključ za digitalni potpis. Svi su pohranjeni u sigurnoj bazi podataka u svakoj zemlji.
 4. Europska komisija uspostavila je pristupnik putem kojeg će se moći provjeriti svi potpisi na potvrdama u cijelom EU-u. Osobni podaci nositelja potvrde ne prolaze kroz pristupnik jer to nije nužno za provjeru digitalnog potpisa. Europska komisija također je pomogla državama članicama u razvoju nacionalnih softvera i aplikacija za izdavanje, pohranu i provjeru potvrdâ te provođenju potrebnih testiranja za korištenje pristupnika.

Hoće li građani koji još nisu cijepljeni moći putovati u drugu državu članicu EU-a?

Da. Digitalna potvrda EU-a o COVID-u trebala bi olakšati slobodno kretanje unutar EU-a. Ona neće biti preduvjet za slobodno kretanje, koje je temeljno pravo u EU-u. 

S pomoću digitalne potvrde EU-a o COVID-u dokazivat će se i rezultati testiranja, što se često zahtijeva zbog uvedenih javnozdravstvenih ograničenja. Potvrda državama članicama daje mogućnost da prilagode postojeća ograničenja u pogledu javnog zdravlja. 

Preporuka o koordiniranju ograničenja slobodnog kretanja u EU-u izmijenjena je sredinom lipnja radi sezone godišnjih odmora. U njoj su dodatno pojašnjena izuzeća za osobe koje su primile sve predviđene doze cjepiva i one koje su preboljele COVID-19, nastojanja da se osigura obiteljsko jedinstvo (primjerice, djeca koja putuju s roditeljima trebala bi biti izuzeta od karantene ako ona nije obvezna za njihove roditelje) i ažuriranje oznaka boja na karti ECDC-a.

Je li važno koje su cjepivo građani primili?

Potvrde o cijepljenju izdavat će se cijepljenoj osobi za sva cjepiva protiv bolesti COVID-19. 

Kad je riječ o ukidanju ograničenja slobodnog kretanja, države članice morat će prihvatiti potvrde o cijepljenju za cjepiva za koja je izdano odobrenje za stavljanje u promet u EU-u. Države članice mogu odlučiti proširiti to i na putnike iz EU-a koji su primili drugo cjepivo.

Osobe koje su primile sve predviđene doze cjepiva i koje imaju digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u trebale bi biti izuzete od obveze testiranja ili karantene povezane s putovanjima, i to 14 dana nakon primitka zadnje doze cjepiva protiv bolesti COVID-19 odobrenog u cijelom EU-u. To vrijedi i za osobe koje imaju potvrdu o preboljenju bolesti COVID-19.

Što je s testovima?

Osobe čija digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava negativan rezultat testa trebale bi biti izuzete od eventualne obvezne karantene, osim ako dolaze iz područja teško pogođenih virusom. Države članice dogovorile su se o standardnom razdoblju valjanosti testova: 72 sata za PCR testove i, ako ih države članice prihvaćaju, 48 sati za brze antigenske testove.

Koje podatke obuhvaća potvrda? Jesu li podaci sigurni?

Digitalna potvrda EU-a o COVID-u sadržava nužne osnovne informacije kao što su ime, datum rođenja, datum izdavanja, relevantne informacije o cjepivu/testiranju/preboljenju i jedinstveni identifikator. Ti podaci ostaju na potvrdi i ne pohranjuju se niti zadržavaju kada se potvrda provjerava u drugoj državi članici. 

Potvrde će uključivati samo ograničene nužne informacije. Države članice koje se posjećuje ne smiju zadržati te informacije. Za potrebe provjere kontrolira se samo valjanost i vjerodostojnost potvrde tako što se provjerava tko ju je izdao i potpisao. Svi zdravstveni podaci ostaju u državi članici koja je izdala digitalnu potvrdu EU-a o COVID-u.