EUROPSKI ZELENI PLAN

Europski zeleni plan Europe Direct Rijeka

Klimatske promjene i uništavanje okoliša prijetnja su egzistenciji Europe i svijeta. Kako bi se riješili ti problemi, europski zeleni plan će EU pretvoriti u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo i zajamčiti da:

 • do 2050. nema neto emisija stakleničkih plinova
 • gospodarski rast nije ovisan o uporabi resursa
 • nijedna osoba ni regija nisu zanemarene.

Europski zeleni plan naš je izlaz iz pandemije bolesti COVID-19. Jedna trećina ulaganja od 1,8 bilijuna eura iz plana za oporavak NextGenerationEU i EU-ov sedmogodišnji proračun bit će izvor sredstava za europski zeleni plan.

Djelovanja

Europski zeleni plan obuhvaća akcijski plan za:

 • unapređenje učinkovitog iskorištavanja resursa prelaskom na čisto kružno gospodarstvo
 • obnovu biološke raznolikosti i smanjenje onečišćenja.

U planu se navode potrebna ulaganja i dostupni financijski alati te objašnjava kako osigurati pravednu i uključivu tranziciju.

EU želi biti klimatski neutralan 2050. Da bismo to postigli, predložili smo europski propis o klimi kako bi politička obveza postala pravna obveza.

Za ostvarenje tog cilja bit će potrebno djelovanje svih naših gospodarskih sektora, među ostalim:

 • ulaganje u tehnologije prihvatljive za okoliš
 • poticanje industrija na inovacije
 • uvođenje čišćih, jeftinijih i zdravijih oblika privatnog i javnog prijevoza
 • dekarboniziranje energetskog sektora
 • povećanje energetske učinkovitosti zgrada
 • suradnja s međunarodnim partnerima na poboljšanju globalnih standarda u području okoliša.

EU će pružiti financijsku potporu i tehničku pomoć onima na koje će prelazak na zeleno gospodarstvo najviše utjecati. To će učiniti u okviru mehanizma za pravednu tranziciju unutar kojeg će se u razdoblju 2021.–2027. mobilizirati najmanje 100 milijardi eura u najpogođenijim regijama.

Redoslijed zbivanja

Područja politike

Biološka raznolikost

Mjere za zaštitu našeg osjetljivog ekosustava

Od polja do stola

Načini osiguravanja održivijeg prehrambenog lanca

Održiva poljoprivreda

Održivost poljoprivrede i ruralnih područja EU-a zahvaljujući zajedničkoj poljoprivrednoj politici (ZPP)

Čista energija

Čista energija

Održiva industrija

Načini za osiguravanje održivijih proizvodnih ciklusa boljih za okoliš

Izgradnja i obnova

Potreba za čišćim sektorom građevinarstva

Održiva mobilnost

Promicanje održivijih prijevoznih sredstava

Uklanjanje onečišćenja

Mjere za brzo i učinkovito smanjenje onečišćenja

Klimatska politika

Postizanje klimatske neutralnosti Europske unije do 2050.

Aktualno