Europska komisija donijela paket za proširenje za 2023. i novi plan rasta za zapadni Balkan

Europska komisija je donijela paket mjera za proširenje za 2023. u kojem je detaljno ocijenila trenutačno stanje i napredak koji su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, a po prvi put i Ukrajina, Republika Moldova te Gruzija ostvarili na putu prema pristupanju Europskoj uniji. Izvješće je posebno usmjereno na napredak u provedbi temeljnih reformi, kao i na pružanje jasnih smjernica o budućim prioritetima reformi. Pristupanje jest i ostat će proces koji se temelji na zaslugama i u potpunosti ovisi o objektivnom napretku koji je postigla svaka zemlja.

Europska komisija je donijela i novi plan rasta za zapadni Balkan kako bi regija prije pristupanja ostvarila određene koristi od članstva, kako bi se  potaknuo gospodarski rast i ubrzala prijeko potrebna socioekonomska konvergencija. Cilj je omogućiti partnerima da pojačaju reforme i ulaganja kako bi se znatno ubrzao proces proširenja i rast njihovih gospodarstava. U tu je svrhu za razdoblje 2024. – 2027. predložen novi Instrument za reformu i rast u vrijednosti od 6 milijardi eura za zapadni Balkan. Plaćanja će se izvršiti tek nakon provedbe dogovorenih reformi.


Više informacija dostupno je na: