Izvješće o stanju klime u Europi 2023. potvrđuje zabrinjavajući utjecaj klimatskih promjena na naš kontinent

Na Dan planeta Zemlje 2024., Služba za klimatske promjene programa Copernicus je u suradnji sa Svjetskom meteorološkom organizacijom UN-a (WMO) objavila godišnje izvješće o stanju klime u Europi. U izvješću se iznose znanstveni podaci i analiza stalnog zabrinjavajućeg porasta temperature i klimatskih promjena diljem Europe.

2023. je rekordno najtoplija godina, s porastom broja dana ekstremnog toplinskog stresa i toplinskih valova. Povišene temperature povećale su učestalost i ozbiljnost ekstremnih vremenskih uvjeta kao što su suše, poplave i šumski požari. Razine oborina 2023. bile su 7 % iznad prosjeka, čime su se povećali rizici od poplava u mnogim područjima Europe. Prosječna temperatura površine mora diljem Europe bila je najviša zabilježena. U izvješću se ističu i učinci klimatskih promjena diljem Europe, posebno gospodarski gubici uzrokovani poplavama i učinci toplinskog stresa na zdravlje.   

Europa je kontinent koji se najbrže zagrijava, a temperature rastu dvostruko brže od prosječne globalne stope, kako je istaknuto u europskoj procjeni klimatskih rizika. U europskom izvješću o stanju klime još se jednom naglašava potreba da Europa postane klimatski neutralna i otporna na klimatske promjene te da ubrza prelazak na čistu energiju i primjenu mjera za obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost.  

EU je predan postizanju klimatske neutralnosti do 2050. te je postigao dogovor o ciljevima i zakonodavstvu za smanjenje emisija stakleničkih plinova za najmanje 55 % do 2030.  Komisija je u travnju 2024. objavila Komunikaciju o tome kako učinkovito pripremiti EU za klimatske rizike i izgraditi veću otpornost na klimatske promjene.  

Copernicus, europski pogled na Zemlju, komponenta je svemirskog programa Europske unije za promatranje Zemlje. Program Copernicus, koji se financira sredstvima EU-a, jedinstven je instrument koji uzima u obzir naš planet i njegov okoliš kako bi koristio svim europskim građanima.

Više informacija dostupno je ovdje.