Pozitivna preliminarna ocjena zahtjeva Hrvatske za isplatu 700 milijuna eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost

Europska komisija je potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu zahtjeva Hrvatske da joj se isplati 700 milijuna eura bespovratnih sredstava u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, najvažnijeg elementa u okviru instrumenta NextGenerationEU.

Čestitam Hrvatskoj! Nakon što države članice daju zeleno svjetlo, Hrvatska će u okviru svojeg plana primiti treću isplatu u vrijednosti od 700 milijuna eura. Hrvatska je postigla dobar napredak u provedbi svojeg plana za oporavak i otpornost,primjerice novom strategijom za povećanje održivosti turizma. Također ulaže i u mjere zaštite od poplava i obnovu zgrada kako bi se smanjila potrošnja energije. Nastavit ćemo podupirati Hrvatsku pri ostvarivanju njezina plana oporavka.

Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije

Hrvatska je 24. srpnja 2023. Komisiji podnijela zahtjev za plaćanje na temelju ostvarenja 32 ključne etape i 13 ciljnih vrijednosti odabranih za treći zahtjev za plaćanje u Provedbenoj odluci Vijeća. To uključuje reforme koje se odnose na zdravstvo, znanost i visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije, tržište rada, gospodarenje otpadom i obnovljive izvore energije, kao i ulaganja u energetsku obnovu zgrada, zelenu i digitalnu tranziciju turizma te smanjenje administrativnog opterećenja za poduzeća.

Hrvatska tijela uz zahtjev su dostavila detaljne i sveobuhvatne dokaze da je Hrvatska ostvarila 32 ključne etape i 13 ciljnih vrijednosti. Komisija je nakon temeljite ocjene tih informacija dala pozitivnu preliminarnu ocjenu hrvatskog zahtjeva.

Plan za oporavak i otpornost Hrvatske podupire se bespovratnim sredstvima u iznosu od 5,5 milijardi eura. Hrvatska je 31. kolovoza 2023. Podnijela zahtjev za izmjenu svojeg plana i dodavanje poglavlja o planu REPowerEU. Komisija trenutačno ocjenjuje revidirani plan Hrvatske. Hrvatska je dosad primila 2,2 milijarde eura potpore u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. To uključuje 818 milijuna eura pretfinanciranja isplaćenog u rujnu 2021., nakon čega su uslijedila dva plaćanja u vrijednosti od po 700 milijuna eura koja su izvršena u lipnju i prosincu 2022. Plaćanja iz Mehanizma za oporavak i otpornost ovise o uspješnosti i o tome provodi li država članica ulaganja i reforme iz plana za oporavak i otpornost.

Čestitam Hrvatskoj na ostvarenju sljedećeg skupa ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih u njezinu planu za oporavak i otpornost. Ovaj treći zahtjev za isplatu pokazuje da Hrvatska napreduje u ostvarivanju svojeg programa reformi i ulaganja. Hrvatska poboljšava svoje sustave gospodarenja vodama i otpadom, povećava upotrebu energije iz obnovljivih izvora i razvija održivi turizam. Poduzima korake za digitalizaciju javne uprave i pravosudnog sustava te za smanjenje administrativnih troškova i regulatornih prepreka za poduzeća. Nakon što države članice preispitaju i odobre ocjenu Komisije, Hrvatska bi trebala primiti 700milijuna eura bespovratnih sredstava.

Valdis Dombrovskis, povjerenik za gospodarstvo u interesu građana

Naša pozitivna preliminarna ocjena trećeg zahtjeva Hrvatske za plaćanje još je jedan važan korak u provedbi ambicioznog plana Hrvatske za oporavak i otpornost. Utvrdili smo da je Hrvatska uspješno ostvarila 45 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti povezanih sa zahtjevom za plaćanje. To uključuje ulaganja i reforme za povećanje upotrebe energije iz obnovljivih izvora, poboljšanje sustava visokog obrazovanja i digitalizaciju javnog sektora. Kad se svi potrebni postupci finaliziraju, moći ćemo isplatiti 700 milijuna eura. S obzirom na to da se približavamo polovici tog programa oporavka bez presedana, nastavak provedbe programa reformi i ulaganja u Hrvatskoj bit će ključan za potporu gospodarskoj preobrazbi Hrvatske.

Paolo Gentiloni, povjerenik za gospodarstvo