Prava djeteta: potpredsjednica Komisije Šuica pokreće platformu za participaciju djece u demokratskom životu EU-a

Potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju Dubravka Šuica danas će u Bruxellesu sudjelovati na 14. Europskom forumu o pravima djeteta, na kojem će službeno pokrenuti i platformu za demokratsku participaciju djece, ključni rezultat Strategije EU-a o pravima djeteta. Platforma se uspostavlja u partnerstvu s Europskim parlamentom, organizacijama za prava djece i uz izravno sudjelovanje djece kako bi se osiguralo da djeca budu bolje uključena u donošenje odluka na svim razinama. Poslužit će kao središte za postojeće mehanizme sudjelovanja djece na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini Unije. Platforma za sudjelovanje djece uključivat će internetski alat putem kojeg djeca mogu podijeliti svoje mišljenje s donositeljima odluka o određenim politikama i inicijativama EU-a.

Platforma za sudjelovanje djece izravan je i konkretan odgovor na poziv djece i mladih da ih se uključi u demokratsko donošenje odluka. Tijekom konferencije o budućnosti Europe djeca su pokazala svoju predanost oblikovanju budućnosti Europe. Sad je ovdje riječ o suradnji s djecom, kako bi ih se osnažilo i pomoglo u izgradnji njihova građanskog identiteta diljem Europe. Želimo li iznutra izgraditi snažnije i otpornije demokracije, moramo započeti s našom mladom generacijom.

Potpredsjednica Komisije Dubravka Šuica

14. Europski forum o pravima djeteta koji se održava 27. i 29. rujna 2022. godišnja je konferencija na kojoj kao aktivni dionici sudjeluju djeca. Na Forumu će sudjelovati i povjerenici Komisije za pravosuđe Didier Reynders te za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič, zajedno s ključnim akterima u području prava djeteta iz država članica EU-a, Ujedinjenih naroda i organizacija za prava djece.

Više informacija: