SNAŽNIJA EUROPA U SVIJETU


Europska komisija zagovara multilateralizam i globalni poredak utemeljen na pravilima u kojem EU ima aktivniju i istaknutiju ulogu.

Snažan program slobodne i poštene trgovine, koji Europu čini privlačnim mjestom za poslovanje, ključan je u jačanju uloge EU-a kao globalnog predvodnika te osiguravanju najviših standarda zaštite klime, okoliša i radnika. Vodeća uloga EU-a podrazumijeva i suradnju sa susjednim zemljama i partnerima, što obuhvaća donošenje sveobuhvatne strategije za Afriku te potvrdu europske perspektive zemalja zapadnog Balkana.

Komisija nastoji uspostaviti koordiniran pristup vanjskom djelovanju – od razvojne pomoći do zajedničke vanjske i sigurnosne politike – što bi Europi omogućilo da u svijetu nastupa snažnije i jedinstvenije.

Područja politike

Vanjska politika

EU održava diplomatske odnose s gotovo svim zemljama u svijetu. Sklopio je strateška partnerstva s ključnim međunarodnim akterima, blisko surađuje sa svjetskim silama u usponu i potpisao je bilateralne sporazume o pridruživanju s brojnim državama u susjedstvu.

Europska politika susjedstva

Usmjerena je na stabilizaciju regije u političkom, gospodarskom i sigurnosnom smislu. Stabilnost EU-a temelji se na demokraciji, ljudskim pravima i vladavini prava te će se ovom politikom nastaviti zalaganje za te opće vrijednosti.

Međunarodna partnerstva

Europska unija pruža pomoć zemljama u razvoju i surađuje s njima kako bi ih podržala u postizanju gospodarske i socijalne stabilnosti.

Humanitarna pomoć i civilna zaštita

EU osigurava humanitarnu pomoć na temelju potreba s posebnim naglaskom na najranjivijim žrtvama te koordinira pomoć europske civilne zaštite tijekom katastrofa koje se događaju diljem svijeta.

Trgovinska politika

Trgovinskom politikom EU-a određuje se smjer za trgovinu i ulaganja prema EU-u i iz njega. Ona utječe na građane EU-a i uključuje njihov doprinos kako bi odražavala društvene vrijednosti i interese EU-a kao cjeline. EU pomaže poduzećima da u cijelosti iskoriste globalne mogućnosti i nastoji poticati rast, zapošljavanje, konkurentnost i ulaganja u EU-u.

Sigurnost i obrana

Zajedničkom europskom sigurnosnom i obrambenom politikom nastoji se ojačati sposobnost EU-a za sprečavanje kriza i upravljanje njima s pomoću razvoja civilnih i vojnih sposobnosti.

Proširenje EU-a

Ulaganje u mir, sigurnost i stabilnost u Europi: mogućnost članstva u EU-u snažno preobražava zemlje u tom postupku i donosi pozitivne demokratske, političke, gospodarske i društvene promjene.

A balanced and progressive trade policy

The EU’s trade policy is balanced, progressive and designed to harness globalisation.

The European Defence industry

Strengthening the competitiveness of the defence industry in Europe, including SMEs