GOSPODARSTVO U INTERESU GRAĐANA


Pojedinci i poduzeća u EU-u mogu napredovati samo ako gospodarstvo radi u njihovu interesu.

Jedinstveno socijalno tržišno gospodarstvo EU-a omogućuje gospodarstvima da rastu te smanje siromaštvo i nejednakosti. Ako je Europa stabilna, gospodarstvo može u potpunosti odgovoriti na potrebe građana EU-a.

Zbog toga je važno ojačati mala i srednja poduzeća, okosnicu gospodarstva EU-a. Važno je i dovršiti uniju tržišta kapitala te produbiti ekonomsku i monetarnu uniju.

Područja politike

Bolje povezana i pravednija ekonomska i monetarna unija

Kombiniranje stabilnosti s pravičnošću i demokratskom odgovornošću

Unutarnje tržište

Razvijenije i pravednije unutarnje tržište

Radna mjesta, rast i ulaganja

Poticanje ulaganja i stvaranje radnih mjesta

Europski semestar

Procjena usklađenosti s gospodarskim pravilima EU-a, usklađivanje gospodarskih politika država članica EU-a u godišnjem ciklusu.

Potpora za zapošljavanje mladih – lakši prelazak u svijet rada za novu generaciju

Mladima sada nije lako dobiti prvi posao, međutim dužni smo im osigurati što bolje mogućnosti za razvoj osobnog potencijala i tako im omogućiti da sudjeluju u oblikovanju budućnosti EU-a i napreduju u zelenoj i digitalnoj tranziciji.