DIGITALNO DESETLJEĆE EUROPE: DIGITALNI CILJEVI ZA 2030.

Digitalno desteljece europe - digitalni ciljevi za 2030 - Europe Direct Rijeka

Komisija je 9. ožujka 2021. predstavila viziju i puteve do uspješne digitalne transformacije Europe do 2030. Okosnicu vizije digitalnog desetljeća EU-a čine četiri glavne točke: Vještine, Digitalna transformacija poduzeća, Sigurna i održiva digitalna infrastrktura i digitalizacija javnih usluga.

Vještine

Stručnjaci u području IKT-a: 20 milijuna + rodna raznolikost

Osnovne digitalne vještine: najmanje 80 % populacije

Digitalna transformacija poduzeća

Prihvaćanje tehnologije: računalstvo u oblaku / umjetna inteligencija / velika količina podataka u 75 % poduzeća u EU-u

Inovatori: povećanje širenja i financijskih sredstava za udvostručenje broja poduzeća „jednoroga” u EU-u

Kasnije prihvaćanje: korištenje barem osnovne digitalne tehnologije u više od 90 % MSP-ova

Sigurna i održiva digitalna infrastruktura

Povezivost: gigabit za svakoga, mreža 5G posvuda

Najsuvremeniji poluvodiči: dvostruki udio EU-a u globalnoj proizvodnji

Podaci – tehnologija EDGE i računalstvo u oblaku: 10 000 vrlo sigurnih i klimatski neutralnih rubnih čvorova

Računalstvo: prvo računalo s kvantnim ubrzanjem

Digitalizacija javnih usluga

Ključne javne usluge: potpuno dostupne na internetu

E-zdravstvo: potpuna dostupnost zdravstvih kartona

Digitalni identitet: 80 % građana koji koriste digitalnu identifikaciju

Ta četiri područja dio su Digitalnog kompasa Europe koji će poslužiti za konkretno opisivanje ostvarenja digitalnih ambicija EU-a za 2030. pomoću:

 • ciljeva i ključnih etapa
 • čvrste strukture za zajedničko upravljanje, uključujući sustav praćenja sa „semaforom” za utvrđivanje uspjeha i nedostataka
 • višedržavnih projekata u kojima se udružuju ulaganja iz EU-a, država članica i privatnog sektora

Digitalno građanstvo: prava i načela za Europljane

Okvir za digitalna načela pomoći će u promicanju i poštovanju vrijednosti EU-a u digitalnom prostoru. Ovaj okvir utvrdit će se u široj društvenoj raspravi, a u njega bi moglo biti uključeno primjerice sljedeće:

Digitalna prava

 • sloboda izražavanja, uključujući pristup raznolikim, pouzdanim i transparentnim informacijama
 • sloboda osnivanja poduzeća i poslovanja na internetu
 • zaštita osobnih podataka i privatnosti
 • zaštita intelektualnog stvaralaštva pojedinaca u internetskom prostoru

Digitalna načela

 • sigurno i pouzdano internetsko okruženje
 • univerzalno digitalno obrazovanje i vještine
 • pristup digitalnim sustavima i uređajima čijim se korištenjem poštuje okoliš
 • pristupačne digitalne javne službe i administraciju kojima je na prvom mjestu čovjek
 • etička načela za antropocentrične algoritme
 • zaštita i osnaživanje djece u internetskom prostoru
 • pristup digitalnim zdravstvenim uslugama

Komisija će predložiti uključivanje takvog skupa digitalnih načela i prava u međuinstitucijsku svečanu izjavu. Njome će se postići sljedeće:

 • uspostaviti zajednički standard za temeljna prava i vrijednosti u digitalnom prostoru na europskoj razini
 • osigurati da digitalizacija posluži svim građanima, da svi imaju vještine potrebne za digitalno društvo i ostvaruju svoja prava na internetu i izvan njega
 • usmjeriti EU i države članice u osmišljavanju i jačanju koordiniranih politika
 • pomoći u praćenju percepcije Europljana o koristima digitalizacije u godišnjem istraživanju Eurobarometra

Višedržavni projekti

Kako bi postigla ciljeve postavljene u okviru Digitalnog kompasa, Europska komisija ubrzat će i olakšati pokretanje višedržavnih projekata, nadovezujući se na Mehanizam za oporavak i otpornost, Kohezijski fond i druge izvore financiranja EU-a.

Ti bi projekti mogli uključivati:

 • kombinaciju ulaganja iz proračuna EU-a, država članica i privatnog sektora
 • uklanjanje nedostataka u utvrđenim ključnim kapacitetima EU-a
 • potporu međusobno povezanom, interoperabilnom i sigurnom jedinstvenom digitalnom tržištu

Međunarodna partnerstva za digitalno desetljeće

EU će na globalnoj razini promicati svoj digitalni program usmjeren na čovjeka i promicati usklađivanje ili konvergenciju s normama i standardima EU-a. Osigurat će i sigurnost i otpornost svojih digitalnih opskrbnih lanaca te pružiti globalna rješenja. To će se postići na sljedeći način:

 • uspostavom paketa instrumenata koji kombiniraju regulatornu suradnju, usmjeravanje na izgradnju kapaciteta i vještina, ulaganje u međunarodnu suradnju i partnerstva za istraživanje
 • izradom paketa za digitalno gospodarstvo koji se financiraju inicijativama kojima se okupljaju EU, države članice, privatna poduzeća, partneri istomišljenici i međunarodne financijske institucije
 • kombinacijom unutarnjih ulaganja i instrumenata za vanjsku suradnju EU-a
 • ulaganjem u bolju povezanost s partnerima EU-a, primjerice putem mogućeg fonda za digitalnu povezivost

Sljedeći koraci

Komisija će uskoro pokrenuti opsežnu raspravu i postupak savjetovanja, među ostalim s građanima, o viziji EU-a i digitalnim načelima i to:

 • savjetovanjem o digitalnim načelima bez odgode
 • raspravom o posebnim elementima Komunikacije i suradnjom u tom području tijekom 2021. s državama članicama, Europskim parlamentom, regionalnim, gospodarskim i socijalnim partnerima te poduzećima
 • pokretanjem foruma s više dionika o Digitalnom kompasu

Nadovezujući se na to djelovanje, Komisija će nastojati:

 • predložiti program digitalne politike kojim će se Digitalni kompas operacionalizirati do kraja ljeta
 • ostvariti napredak prema međuinstitucijskoj izjavi o digitalnim načelima do kraja 2021.