Stažiranje u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije

Otvorene su prijave za stažiranje u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije! Prijave su otvorene do 15. ožujka 2022. u 12.00 (po briselskom vremenu).

Svake godine dostupno je stotinjak mjesta za plaćeno stažiranje, dvadesetak mjesta za neplaćeno obvezno stažiranje i do šest mjesta za plaćeno stažiranje za stažiste i stažistice s invaliditetom.

Što možete očekivati od stažiranja?

Stažiranje u Glavnom tajništvu Vijeća (GTV) nudi:

 • iskustvo iz prve ruke o radu GTV-a
 • znanje o EU-u: uvid u postupke i politike institucija EU-a
 • priliku za doprinos svakodnevnom radu Vijeća
 • mogućnost rada u višekulturnom, višejezičnom i višeetničkom okružju
 • priliku da doprinesete novim idejama i znanjem koje ste stekli tijekom studija.

Što stažiranje obuhvaća?

Ovisno o potrebama službe, vaš bi svakodnevni rad u načelu obuhvaćao ono čime se bave niži administrativni službenici na početku karijere, primjerice:

 • pripremu sastanaka i vođenje zapisnika
 • prisustvovanje sastancima pripremnih tijela Vijeća i Corepera (Odbor stalnih predstavnika vlada država članica EU-a)
 • istraživački rad na određenom projektu
 • prijevod dokumenata
 • sastavljanje dokumentacije i pisanje izvješćâ.

Tko se može prijaviti?

Građane i građanke EU-a te državljani i državljanke zemalja kandidatkinja koje su završile pregovore o pristupanju EU-u.

Kandidati i kandidatkinje moraju vrlo dobro vladati barem dvama službenim jezicima EU-a. Potrebno je dobro poznavanje engleskog ili francuskog jezika (razina *C prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) s obzirom na to da se ti jezici pretežito upotrebljavaju za komunikaciju unutar GTV-a.

Većinu prijava trenutačno podnose kandidati i kandidatkinje s kvalifikacijama u području prava, političkih znanosti, međunarodnih odnosa, studija o EU-u i ekonomije.

GTV traži i stažiste s kvalifikacijama u drugim područjima, poput prevođenja, ljudskih resursa, komunikacije, obrazovnih znanosti, računalnih znanosti (platforme za suradnju), arhiviranja i postupanja s dokumentima, građevinarstva, grafičkog dizajna, multimedija, poljoprivrede, biokemijskog inženjerstva, zdravlja i sigurnosti hrane, upravljanja energijom, okoliša ili zrakoplovnog inženjerstva.

Neće biti prihvaćene prijave kandidata i kandidatkinja koji su već sudjelovali u bilo kojem obliku stažiranja (plaćenog ili neplaćenog) ili dulje od šest tjedana bili zaposleni u instituciji, tijelu, agenciji ili uredu EU-a.

Što vam je potrebno ako budete odabrani?

 • čitljiva preslika putovnice ili osobne iskaznice
 • preslika diploma ili službenih svjedodžbi
 • prema potrebi, dokaz o stručnom iskustvu
 • dokaz ili činjenicama potkrijepljena izjava o znanju jezika navedenih na obrascu za prijavu.

Više informacija i portal za prijavu dostupni su na poveznici.