Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za iskaz interesa za srednje škole za sudjelovanje u Pilot projektu ASOC – Prekogranična suradnja Interreg Italija-Hrvatska.

Mogu se prijaviti srednje škole s gimnazijskim, strukovnim i umjetničkim, programima iz: Primorsko-goranske županije, Ličko-senjske županije, Zadarske županije, Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske županije, Istarske županije, Dubrovačko-neretvanske županije i Karlovačke županije.

Pilot projekt će se provoditi u školskoj godini 2021./2022.

Bit će odabrane 4 škole. Škola će u provedbi projekta sudjelovati sa skupinom od 10 (deset) do 30 (trideset) učenika/ca (razred ili grupa učenika) s nastavnikom/com koji će biti voditelj/ica projekta.

Osim poticanja kulture aktivnog građanstva i podizanja svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici ovim se Pilot projektom naglasak želi staviti na način funkcioniranja Interreg programa prekogranične suradnje i s njim povezanim projektima.

Škole čiji rad bude ocijenjen najuspješnijim predstavit će svoje završno izvješće s ciljem dijeljenja iskustva građanskog praćenja na događajima koji će se održati u Veneciji i/ili Hrvatskoj.

Prijave za sudjelovanje u Projektu podnose se isključivo elektroničkim putem, ispunjavanjem mrežnog obrasca.

Krajnji rok za podnošenje prijava za sudjelovanje u Pilot projektu je 15. siječnja 2022. godine do 16.00 sati.