Mogućnosti zapošljavanja za Ukrajince

U cilju približavanja tema koje mogu biti od interesa za ciljnu skupinu mladih i nezaposlenih Ukrajinaca koji borave na području Primorsko-goranske županije, Caritas Nadbiskupije Rijeka i Europe Direct Rijeka organiziraju druženje koje će se održati

u petak, 4. studenog 2022. s početkom u 16:00 sati

Botel Marina, Adamićev gat u riječkoj luci, Wine bar

PROGRAM

  • Mogućnosti zapošljavanja

Ana Lončarić, Hrvatski zavod za zapošljavanje-Područni ured Rijeka

  • Prilike obrazovanja u ustanovi DANTE

Andrej Marušić, Ustanova za obrazovanje odraslih DANTE

  • Akademsko priznavanje inozemnih kvalifikacija

Sveučilište u Rijeci

  • Kako ući u svijet poduzetništva

Doris Sošić, Europe Direct Rijeka

  • Networking uz osvježenje