Europska komisija odobrila hrvatski program za potporu sektoru ribarstva i akvakulture u kontekstu pandemije koronavirusa

Europska komisija utvrdila je da je program u vrijednosti od 13,9 milijuna eura (105 milijuna kuna) za potporu hrvatskom sektoru ribarstva i akvakulture pogođenom pandemijom koronavirusa u skladu s Privremenim okvirom za državne potpore.

Riječ je o ponovnom uvođenju mjere koju je Komisija prvotno odobrila u travnju 2020. (SA. 56998) i naknadno izmijenila. Izvorni program, u skladu s izmjenama, istekao je 31. prosinca 2021.

Hrvatska je izvijestila o ponovnom uvođenju programa do 30. lipnja 2022.

Osim toga, priopćila je sljedeće izmjene:

  • ukupno povećanje proračuna za 9,9 milijuna eura (75 milijuna kuna);
  • promjena metode izračuna iznosa potpore po korisniku na temelju duljine plovila i ribolovnih tehnika.

Javna potpora u okviru tog programa bit će u obliku izravnih bespovratnih sredstava.

Cilj je programa odgovoriti na potrebe korisnika za likvidnošću i pomoći im da nastave s poslovanjem tijekom i nakon pandemije.

Konkretno, potpora neće premašiti 345 000 eura po korisniku te će se dodijelit najkasnije 30. lipnja 2022.

Komisija je stoga zaključila da je mjera nužna, primjerena i proporcionalna za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice, u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (b) UFEU-a i uvjetima utvrđenima u Privremenom okviru. Na temelju toga Komisija je odobrila program u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama. Više informacija o privremenom okviru i drugim mjerama koje je Komisija poduzela radi ublažavanja gospodarskih posljedica pandemije koronavirusa dostupno je ovdje.

Verzija odluke bit će dostupna pod brojem predmeta SA.102126 u registru državnih potpora na web-mjestu Komisije o tržišnom natjecanju nakon što se riješe pitanja povjerljivosti.