Edukativna konferencija „Od plana za oporavak i otpornost prema energetskoj obnovi zgrada“

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, u partnerstvu s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i ZGRADOnačelnik.hr poziva vas na edukativnu konferenciju „Od plana za oporavak i otpornost prema energetskoj obnovi zgrada“ koja će se održati u utorak, 29.03. 2022. od 14:30 do 17:30 sati, u prostorijama Kuće Europe u Hrvatskoj, Augusta Cesarca 4-6. Konferencija će se održati hibridno (uživo sudjeluju govornici, panelisti, organizatori, a online svi ostali zainteresirani).

Konfencija je organizirana povodom nadolazećeg prvog javnog poziva za energetsku obnovu zgrada u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

Energetska obnova zgrade je prvi korak ka smanjenju računa za potrošnju energije i odmak suvlasnika zgrade od rizika energetskog siromaštva. U skladu s ciljevima Europskog zelenog plana, a sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, Europska komisija sufinancira energetsku obnovu stambenih zgrada u Hrvatskoj, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Konferencija je namijenjena građanima (su)vlasnicima i predstavnicima (su)vlasnika stambenih zgrada u Hrvatskoj, upraviteljima,  izvođačima radova, bankama, osiguravateljima, ulagačima i svima drugima zainteresiranima za ovu tematiku.

Na konferenciji će se predstaviti investicije i reforme u području obnove zgrada planirane Planom za oporavak i otpornost te posebno uvjeti i dokumentacija koja je potrebna za prijavu na nadolazeći javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada te objasniti građanima koristi i pozitivne strane energetske obnove zgrada.

Prijaviti se možete do 29. ožujka u 14:15 na poveznici.