Plava karta EU-a za privlačenje visokokvalificiranih radnika

Europa se suočava s demografskim promjenama, brzim starenjem stanovništva i niskim stopama nataliteta. Očekuje se da će do 2050. oko trećina stanovništva EU-a biti umirovljenici. To će imati značajne socijalne i gospodarske posljedice, uključujući veću potražnju za zdravstvenom skrbi i socijalnim uslugama, manju produktivnost i veće javne rashode.

Da bi pomogla u rješavanju tih izazova, Europska unija potiče zakonite migracije kako bi se riješio problem nedostatka radne snage, privukli radnici koji posjeduju određene vještine i potaknuo gospodarski rast.

Plava karta EU-a dozvola je za rad i boravak kojom se državljanima trećih zemalja omogućuje da rade i žive u državi članici EU-a, pod uvjetom da imaju diplomu ili jednakovrijednu kvalifikaciju, te ponudu za posao i adekvatnu plaću.

Plava karta vrijedi do četiri godine i može se obnoviti, a dozvoljava dolazak i zaposlenicima i članovima njihove obitelji. Priznata je u svim državama članicama EU-a, osim Danske i Irske.


Detaljnije o plavoj karti pročitajte na ovdje!