Nova strategija EU-a za zaštitu i jačanje položaja djece u internetskom svijetu

djeca na internetu

Većina djece pametne telefone koristi svakodnevno i gotovo dvostruko više nego prije deset godina. Suvremeni uređaji pružaju djeci koristi i prilike, međutim sa sobom donose rizike kao što su opasnost od izloženosti dezinformacijama, kiberzlostavljanju te štetnim i nezakonitim sadržajima.

Komisija je prošli tjedan donijela novu europsku strategiju za bolji internet za djecu (BIK+) s ciljem nove Europske strategije za bolji internet za djecu da internetski sadržaji i usluge budu lako dostupni, dobno primjereni, informativni te izrađeni u najboljem interesu djece.

Strategiju EU-a o pravima djeteta donesena je zajedno s prijedlogom novog zakonodavstva EU-a za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja. Strategija se oslanja na nedavni bitni okvirni politički dogovor o Aktu o digitalnim uslugama, koji sadržava nove mjere za zaštitu maloljetnika. Poziv je podržala plenarna skupština Konferencije i uvršten je u prijedlog sadržan u završnom izvješću Konferencije

Utvrđuje se vizija digitalnog desetljeća za djecu i mlade koja se temelji na tri ključna stupa:

  1.  Sigurna digitalna iskustva za zaštitu djece od štetnih i nezakonitih sadržaja, ponašanja i opasnosti na internetu te kako bi se bolje osjećala u sigurnom i dobno primjerenom digitalnom okruženju.
  2.  Digitalno osnaživanje kako bi djeca stekla potrebne vještine i kompetencije za donošenje odluka koje se temelje na znanju i informacijama te sigurno i odgovorno izražavanje u internetskom okruženju.
  3. Aktivno sudjelovanje, poštovanje djece tako da im se omogući utjecaj na digitalno okruženje i više aktivnosti pod dječjim vodstvom kako bi se potaknula inovativna i kreativna sigurna digitalna iskustva.

Više informacija možete pročitati ovdje.